logo

Thông báo 342/TB-VPCP tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 25/09/2015

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 342/TB-VPCP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
  Ngày ban hành: 22/10/2015 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 22/10/2015 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Chính sách
 • VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
  -------
  Số: 342/TB-VPCP
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2015

   
   
  THÔNG BÁO
  Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ VĂN NINH - TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO
  ĐIỀU HÀNH GIÁ TẠI CUỘC HP BAN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH GIÁ NGÀY 25 THÁNG 9 NĂM 2015
   
   
  Ngày 25 tháng 9 năm 2015, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá để đánh giá kết quả công tác quản lý, điều hành giá 9 tháng đầu năm 2015 và định hướng điều hành giá những tháng còn lại của năm 2015 đối với một số mặt hàng quan trọng, thiết yếu. Sau khi nghe báo cáo và ý kiến phát biểu của thành viên Ban Chỉ đạo và đại diện các Bộ, ngành liên quan, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá kết luận như sau:
  1. Trong 9 tháng đầu năm 2015, công tác quản lý, điều hành giá đã bám sát tình hình thực tiễn và đạt được mục tiêu, chương trình, kế hoạch đề ra từ đầu năm. Chỉ số giá tiêu dùng 9 tháng đầu năm 2015 ở mức thấp do nhiều nguyên nhân trong đó có sự tác động lớn từ biến động giảm của giá xăng dầu, giá nông sản, hàng hóa trên thị trường thế giới. Trong điều hành giá một số mặt hàng cụ thể đã thực hiện điều chỉnh theo lộ trình giá thị trường: Đối với xăng dầu, việc điều hành giá được thực hiện nhất quán theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; đối với mặt hàng điện, việc điều chỉnh giá điện cũng đã từng bước thực hiện theo thị trường quy định tại Quyết định số 69/2013/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân.
  Tuy nhiên, trong triển khai điều hành giá một số dịch vụ như y tế, giáo dục còn chậm, chưa tận dụng được cơ hội lạm phát trong 9 tháng đầu năm 2015 ở mức thấp để điều hành theo thị trường sớm hơn; công tác dự báo và đánh giá tác động của chính sách vẫn còn một số bất cập.
  2. Về phương hướng điều hành giá trong những tháng còn lại của năm 2015, cần tiếp tục kiên trì điều hành giá theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước với mức độ và liều lượng điều hành phù hợp để hạn chế sự can thiệp quá nhiều về mặt hành chính vào nền kinh tế. Đối với một số hàng hóa và dịch vụ cụ thể, các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, các địa phương cần tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:
  a) Xăng dầu: Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan tiếp tục kiên trì điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước như quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ, trong đó thực hiện nhất quán trong điều hành thuế và Quỹ bình ổn giá xăng dầu, kết hợp với việc tổ chức lại mạng lưới nhập khẩu, phân phối xăng dầu để thúc đẩy tính cạnh tranh.
  b) Điện: Bộ Công Thương đánh giá tình hình điều hành giá điện và những bất cập (nếu có), từ đó chủ động điều hành theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền trong điều hành giá điện; thực hiện công khai, minh bạch trong điều hành giá điện.
  c) Thuốc chữa bệnh cho người: Bộ Y tế tiếp tục triển khai thực hiện các quy định mới về đấu thầu thuốc nhằm làm giảm giá mua thuốc của các cơ sở y tế công lập, từ đó giúp giảm chi phí tiền thuốc cho người bệnh và tiết kiệm chi mua thuốc từ quỹ Bảo hiểm y tế.
  d) Cước xếp dỡ container tại cảng Cái Mép - Thị Vải: Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện thí điểm bình ổn giá dịch vụ này theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2015 của Chính phủ.
  đ) Cước vận tải ô tô: Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng chế tài xử lý phù hợp trong việc kê khai, điều chỉnh giá cước phù hợp với biến động giá nhiên liệu.
  e) Lương thực: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu lại cơ chế điều hành giá gạo, trong đó chú trọng biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu để ổn định giá thóc, gạo, góp phần bảo đảm lợi nhuận cho người trồng lúa và an ninh lương thực.
  g) Giá khí: Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan thực hiện theo thông báo số 2195/VPCP-KTTH ngày 16 tháng 10 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ.
  h) Dịch vụ giáo dục (học phí): Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu đổi mới cơ chế theo hướng không chỉ kết cấu đủ chi phí trong giá dịch vụ mà phải đổi mới toàn diện về cơ chế tài chính, cơ chế cấp phát, cơ chế hạch toán để thúc đẩy các đơn vị giáo dục cạnh tranh lành mạnh và hoạt động hiệu quả.
  i) Dịch vụ y tế:
  - Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính sớm ban hành Thông tư liên tịch quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và triển khai thực hiện một bước kết cấu chi phí trực tiếp và phụ cấp đặc thù vào giá trong năm 2015. Việc điều chỉnh giá cần thực hiện một cách linh hoạt phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng loại hình đơn vị sự nghiệp công lập. Áp dụng trước đối với các bệnh viện tuyến trung ương và có lộ trình đối với địa phương, những nơi có đủ điều kiện được áp dụng thí điểm trước sau đó mở rộng dần tới các đối tượng khác...
  - Bảo hiểm Xã hội Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, tạo thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm y tế cho người lao động phù hợp với lộ trình điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh theo thị trường. Bộ Tài chính chủ động tính toán cụ thể cân đối ngân sách cấp cho lĩnh vực y tế và giáo dục cho thời gian trước mắt cũng như lâu dài.
  3. Chính sách tiền tệ: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ của chính sách tiền tệ, trong đó điều hành tỷ giá, lãi suất, điều tiết lượng cung tiền hợp lý phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, tình hình lạm phát để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở mức hợp lý, đảm bảo thanh khoản của các tổ chức tín dụng, ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối.
  4. Các Bộ quản lý ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chủ động rà soát cung cầu, xây dựng phương án bảo đảm hàng hóa đáp ứng nhu cầu nhằm ổn định thị trường giá cả trong dịp Tết Dương lịch và dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.
  5. Các Bộ quản lý ngành chủ động thông tin, tuyên truyền về công tác quản lý, điều hành, bình ổn giá đối với các mặt hàng thuộc lĩnh vực phụ trách; thường xuyên có thông cáo báo chí gửi các cơ quan truyền thông để thông tin chính xác, kịp thời về công tác điều hành giá; có ý kiến phản hồi ngay nếu việc đưa tin bị sai lệch để tránh hiểu lầm và tạo ra dư luận không tốt trong nhân dân.
  Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
   

   Nơi nhận:
  - Thủ tướng, các Phó TTgCP;
  -
  Thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá;
  -
  Các Bộ: TC, CT, Y tế, GD&ĐT, GTVT, TT&TT, NN&PTNT, KH&ĐT;
  -
  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
  -
  Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
  -
  UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  -
  VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, KTN, KGVX;
  -
  Lưu: VT, KTTH (3), DH.
  KT. BTRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
  PHÓ CHỦ NHIỆM
  Nguyễn Sỹ Hiệp

   
   
 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu
  Ban hành: 03/09/2014 Hiệu lực: 01/11/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản dẫn chiếu
  02
  Nghị quyết 57/NQ-CP của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2015
  Ban hành: 06/08/2015 Hiệu lực: 06/08/2015 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới