logo

Thông báo 371/TB-VPCP tại buổi làm việc với lãnh đạo TP Hải Phòng

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 371/TB-VPCP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Xuân Thành
  Ngày ban hành: 13/11/2015 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 13/11/2015 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Chính sách
 • VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
  -------
  Số: 371/TB-VPCP
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2015

   
  THÔNG BÁO
  TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
   
   
  Ngày 30 và 31 tháng 10 năm 2015, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng; kiểm tra công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy; dự Lễ khai trương Cổng giao tiếp điện tử, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quận Hồng Bàng. Cùng đi với Phó Thủ tướng có lãnh đạo các Bộ: Nội vụ, Giao thông vận tải, Văn phòng Chính phủ và đại diện Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia. Sau khi nghe lãnh đạo Thành phố báo cáo kết quả kinh tế - xã hội 10 tháng đầu năm 2015, nhiệm vụ, giải pháp năm 2016 và một số kiến nghị của Thành phố; ý kiến của đồng chí Bí thư Thành ủy và các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận như sau:
  Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, biểu dương và đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng trong thời gian qua đã nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong 10 tháng đầu năm 2015 tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 9,52%; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 15,84%; sản lượng hàng hóa qua cảng đạt hơn 56 triệu tấn; thu ngân sách Nhà nước tăng 20%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 12,55%; đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 688,37 triệu USD. Thành phố đã huy động, sử dụng tốt mọi nguồn lực, đã khởi công, khánh thành nhiều công trình, dự án có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của Thành phố.
  Cải cách hành chính tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, Thành phố đã có nhiều giải pháp chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả trong cải cách hành chính như tăng cường phân cấp, ủy quyền cho các Sở, ngành, địa phương chủ động kiểm tra, giám sát xử lý thủ tục hành chính, hiện đại hóa nền hành chính công, tạo điều kiện thuận, lợi cho người dân và doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh.
  Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển và đạt được những kết quả quan trọng, chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, mức hỗ trợ gia đình chính sách được nâng lên; công tác bảo đảm an toàn giao thông được tăng cường, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.
  Nhất trí với Báo cáo của Thành phố về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, lưu ý một số công việc sau:
  1. Tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2015 và kế hoạch 5 năm (2011-2015); phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí lãnh đạo Thành phố tổ chức thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra, tạo bước đột phá mới để Hải Phòng tiếp tục phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.
  2. Phát huy tiềm năng, lợi thế và thời cơ mới, huy động sử dụng tốt mọi nguồn lực, thu hút đầu tư trong nước và ngoài nước, chủ động, hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế và thực hiện tái cơ cấu kinh tế, trong đó Thành phố cần xác định các ngành, lĩnh vực có giá trị và giá trị gia tăng cao để tập trung nguồn lực đầu tư phát triển.
  3. Triển khai thực hiện hiệu quả các nhóm nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhân rộng mô hình cải cách hành chính tại quận Hồng Bàng, xây dựng chính quyền điện tử, phấn đấu trở thành một trong những địa phương của cả nước dẫn đầu về cải cách hành chính gắn với tổ chức bộ máy hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, xây dựng thành phố Hải Phòng giàu đẹp, văn minh.
  4. Tăng cường các giải pháp quản lý kinh doanh vận tải, nhất là vận tải hành khách; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông; nghiên cứu, đề xuất phương thức vận tải kết nối vận chuyển hàng hóa đường thủy tại các tỉnh ven biển phía Bắc; quy hoạch hệ thống bến xe và có phương án xây dựng các trung tâm thông tin giao thông bằng công nghệ thông tin hiện đại để kiểm soát hoạt động giao thông; tiếp tục thực hiện các giải pháp hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn.
  5. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội; tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
  1. Về đầu tư tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng: Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng nghiên cứu, đề xuất việc thực hiện Dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
  2. Về việc đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án nâng cấp quốc lộ 10 (Hải Phòng - Thái Bình): Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Chủ đầu tư khẩn trương có giải pháp di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật để bảo đảm thực hiện Dự án đúng tiến độ.
  3. Về việc bốc dỡ: vận tải hàng hóa qua cảng biển Hải Phòng: Giao Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu lập quy hoạch, xây dựng cơ chế, chính sách thu hút các thành phần kinh tế tham gia vận tải đường thủy, giảm tải đường bộ cho các địa phương, trong đó có Hải Phòng; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.
  4. Giao Bộ Giao thông vận tải xem xét, xử lý việc đưa hạng mục nâng cao khổ thông thuyền của các cầu đường bộ trên địa bàn thành phố Hải Phòng vào Dự án do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ để triển khai, thực hiện.
  5. Về thành lập Sở Du lịch thành phố Hải Phòng: Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập đề án gửi Bộ Nội vụ thẩm định theo quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
  6. Giao Bộ Nội vụ nghiên cứu, xem xét, xử lý theo quy định việc công nhận quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng là quận loại 1. Trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
  Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
   

   Nơi nhận:
  -
  Thtướng, các Phó Thủ tướng CP;
  -
  Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Văn hóa, Ththao và Du lịch, Nội vụ;
  - Thành ủy, HĐND, UBND TP. Hải Phòng;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, KTTH, KTN, TCCV;
  - Lưu: VT, V.III (3). Huyền
  KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
  PHÓ CHỦ NHIỆM
  Nguyễn Xuân Thành

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới