logo

Văn phòng Chính phủ ra Thông báo 383/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về tháo gỡ vướng mắc trong triển khai thực hiện các chương trình, dự án nông nghiệp

Văn bản liên quan

Văn bản mới