logo

Chỉ thị 47-CT/TW Ðại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ban Bí thư Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 47-CT/TW Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Trần Quốc Vượng
  Ngày ban hành: 03/11/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 03/11/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Cơ cấu tổ chức
 • BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

  *

  Số 47-CT/TW

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  ________________________

  Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2020

   

                                                                                    

  CHỈ THỊ
  CỦA BAN BÍ THƯ

  Về lãnh đạo đại hội hội chữ thập đỏ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 – 2027

  ______________

   

  Trong thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tích cực, chủ động triển khai công tác nhân đạo, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo và chính sách an sinh xã hội, trợ giúp kịp thời và thiết thực cho người nghèo, nạn nhân do thiên tai, dịch bệnh, những người dễ bị tổn thương khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Tổ chức hội từng bước được kiện toàn, phương thức hoạt động có nhiều đổi mới, sáng tạo; các cấp hội tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo và hoạt động chữ thập đỏ. Công tác tuyên truyền, vận động hội viên, tình nguyện viên được chú trọng nâng cao về chất lượng. Công tác vận động nguồn lực, trợ giúp nhân đạo, phòng ngừa, ứng phó thiên tai, hiến máu nhân đạo ngày càng chuyên nghiệp, từng bước ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số, hiệu quả cao hơn. Công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước về công tác nhân đạo, hoạt động chữ thập đỏ được quan tâm hơn; hợp tác quốc tế và phát triển ngoại giao nhân dân được duy trì, phát triển...

  Tuy nhiên, kết quả, hiệu quả hoạt động của tổ chức hội vẫn còn hạn chế. Một số hội chữ thập đỏ cấp cơ sở chưa chủ động, kịp thời tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền về kiện toàn tổ chức, chậm đổi mới phương thức và mô hình hoạt động theo yêu cầu của tình hình mới. Một số cấp ủy, chính quyền chưa nhận thức đầy đủ về vai trò của hội chữ thập đỏ, chưa quan tâm đúng mức đến việc củng cố tổ chức và công tác cán bộ hội; chưa chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách đối với hội.

  Thời gian tới, tình hình trong nước và thế giới sẽ có nhiều thuận lợi và thách thức đan xen. Hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Công nghệ thông tin, chuyển đổi số được ứng dụng ngày càng nhiều. Biến đổi khí hậu, dịch bệnh diễn biến phức tạp khó lường và khó kiểm soát, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, đặc biệt là người nghèo và các đối tượng dễ bị tổn thương; số lượng người cần trợ giúp sẽ tăng. Bối cảnh đó, hội chữ thập đỏ các cấp phải có sự đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

  Đại hội hội chữ thập đỏ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 là sự kiện chính trị quan trọng đối với cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên chữ thập đỏ và những người làm công tác nhân đạo. Để đại hội đạt kết quả tốt, Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể nhân dân các cấp tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

  1. Lãnh đạo hội chữ thập đỏ các cấp chuẩn bị thật tốt nội dung đại hội. Xây dựng báo cáo đánh giá đúng kết quả công tác trong nhiệm kỳ qua, nêu bật những thành tựu đạt được, hạn chế, khó khăn, yếu kém và nguyên nhân, rút ra kinh nghiệm, dự báo sát bối cảnh tình hình 5 năm tới. Đồng thời, trên cơ sở các định hướng, chủ trương của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về công tác của hội chữ thập đỏ và căn cứ nghị quyết đại hội đảng các cấp, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực, có tính khả thi cao; gắn kết chặt chẽ các phong trào, cuộc vận động của hội với các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước. Chú trọng kiện toàn tổ chức hội bảo đảm tinh gọn, hiệu quả theo đúng quy định của Đảng, Nhà nước. Quan tâm phát triển tổ chức hội vững mạnh, thu hút sự tham gia của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài và các tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực nhân đạo theo Điều lệ Hội, các quy định quốc tế đối với tổ chức nhân đạo quốc gia phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện cửa đất nước ta.

  2. Bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy trong việc xây dựng phương án nhân sự lãnh đạo hội các cấp nhiệm kỳ mới, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng và Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; có chất lượng và số lượng, cơ cấu hợp lý; lựa chọn giới thiệu những người có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, kinh nghiệm, sức khoẻ, tâm huyết tham gia cơ quan lãnh đạo và đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Hội. Những nơi nhân sự chưa bảo đảm, cần quan tâm chỉ đạo để bổ sung, củng cố sớm trước đại hội.

  3. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, qua đó nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và của toàn xã hội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác nhân đạo, hoạt động chữ thập đỏ; vai trò nòng cốt, cầu nối trong các hoạt động nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Phát động, tổ chức phong trào thi đua sôi nổi trong các cấp hội để thiết thực chào mừng đại hội.

  4. Chỉ đạo các cấp chính quyền, các ban, ngành chức năng bảo đảm các điều kiện cần thiết để hội chữ thập đỏ các cấp tổ chức đại hội trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả và đúng tiến độ.

  Thời gian tổ chức đại hội cấp cơ sở, cấp huyện, cấp tỉnh từ đầu quý IV/2021 đến hết quý 11/2022; Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức vào quý III/2022.

  5. Ban Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Đảng đoàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Văn phòng Trung ương Đảng giúp Ban Bí thư theo dõi việc thực hiện Chỉ thị này.

  Chỉ thị này phổ biến đến chi bộ.

   

  Nơi nhận:

  - Các tỉnh ủy, thành ủy, Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

  - Các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương,

  - Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương,

  - Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

  T/M BAN BÍ THƯ

   

   

   

   

   

  Trần Quốc Vượng

   

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới