logo

Nghị quyết 1056/NQ-UBTVQH14 kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XI

Văn bản liên quan

Văn bản mới