logo

Nghị quyết 1058/NQ-UBTVQH14 kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Văn bản liên quan

Văn bản mới