logo

Nghị quyết 1059/NQ-UBTVQH14 kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La khóa XIV

Văn bản liên quan

Văn bản mới