logo

Nghị quyết 1073/NQ-UBTVQH14 kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XI

Văn bản liên quan

Văn bản mới