logo

Nghị quyết 923/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021

Văn bản liên quan

Văn bản mới