logo

Quyết định 1134/QĐ-TTg miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2011 - 2016

Văn bản liên quan

Văn bản mới