logo

Quyết định 1165/QĐ-TTg ông Nguyễn Đăng Thành thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Giám đốc Học viện Hành chính quốc gia

Văn bản liên quan

Văn bản mới