logo

Quyết định 1667/QĐ-TTg miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2011-2016

Văn bản liên quan

Văn bản mới