logo

Quyết định 1929/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Thừa giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ

Văn bản liên quan

Văn bản mới