logo

Quyết định 28/2017/QĐ-UBND Sóc Trăng quy định tiêu chuẩn bổ nhiệm Trưởng, Phó đơn vị thuộc Văn phòng UBND

Văn bản liên quan

Văn bản mới