logo

Quyết định 34/2020/QĐ-UBND Thái Nguyên về tiêu chuẩn lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc Thanh tra tỉnh

Văn bản liên quan

Văn bản mới