logo

Quyết định 35/2017/QĐ-UBND Kon Tum quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Sở Công thương

Văn bản liên quan

Văn bản mới