logo

Quyết định 3916/QĐ-UBND về việc phân công công tác đối với công chức nguồn về làm việc tại Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thuộc Thành phố

Văn bản liên quan

Văn bản mới