logo

Quyết định 865/QĐ-TTg miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2011 - 2016

Văn bản liên quan

Văn bản mới