logo

Quyết định 929/QĐ-TTg về việc điều động, bổ nhiệm ông Đặng Xuân Hoan giữ chức vụ Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia, Bộ Nội vụ

Văn bản liên quan

Văn bản mới