logo

Quyết định 967/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2016-2021

Văn bản liên quan

Văn bản mới