logo

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 290/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về Đề án thành lập cơ quan thường trú khu vực của Thông tấn xã Việt Nam ở nước ngoài và Cơ quan thường trú của Đài tiếng nói Việt Nam tại

Văn bản liên quan

Văn bản mới