logo

Chỉ thị 10/CT-BCT về việc tiếp tục tăng cường triển khai công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực phân bón vô cơ

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 10/CT-BCT Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Chỉ thị Người ký: Trần Tuấn Anh
  Ngày ban hành: 08/09/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 08/09/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Công nghiệp
 • BỘ CÔNG THƯƠNG
  -------
  Số: 10/CT-BCT
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2017

   
   
  CHỈ THỊ
  VỀ VIỆC TIẾP TỤC TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC PHÂN BÓN VÔ CƠ
   
  Thời gian qua, công tác quản lý phân bón vô cơ đã có những chuyển biến tích cực, đã quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng phân bón giả, phân bón không đảm bảo chất lượng. Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 3297/VPCP-NN ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện công tác quản lý nhà nước về phân bón theo quy định của Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón cho đến khi Nghị định mới thay thế Nghị định này có hiệu lực; các đơn vị, các Sở Công Thương và lực lượng quản lý thị trường đã tích cực thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ, phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm chất lượng phân bón.
  Tuy nhiên, hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý phân bón vô cơ, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, cụ thể như sau:
  1. Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
  a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành của địa phương tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương các giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm các hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ trên địa bàn;
  b) Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan Công an, Thanh tra các Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Thanh tra Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các cơ quan liên quan kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ, lấy mẫu kiểm nghiệm chất lượng phân bón. Đặc biệt chú trọng kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các tổ chức, cá nhân sản xuất phân bón vô cơ không có Giấy phép sản xuất phân bón vô cơ do cơ quan có thẩm quyền cấp;
  c) Tiếp tục kiểm tra, rà soát số lượng các hộ kinh doanh phân bón vô cơ, các đơn vị, tổ chức phân phối phân bón vô cơ trên địa bàn quản lý để có giải pháp quản lý hiệu quả;
  d) Thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý phân bón vô cơ cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ, soạn thảo tài liệu nhận biết phân bón giả, phân bón không đảm bảo chất lượng bằng các hình thức phong phú, đa dạng như in ấn tờ rơi, áp phích tuyên truyền, thông tin trên phương tiện truyền thông, ... nhằm nâng cao nhận thức của người sử dụng về loại phân bón giả, phân bón không đảm bảo chất lượng;
  đ) Yêu cầu các tổ chức, cá nhân sản xuất phân bón vô cơ công khai các sản phẩm phân bón vô cơ được lưu thông trên thị trường thông qua trang thông tin điện tử của Sở Công Thương hoặc qua phương tiện thông tin trên địa bàn để làm cơ sở cho người sử dụng nhận biết các sản phẩm này, đồng thời giúp cơ quan có thẩm quyền thống kê được các sản phẩm phân bón vô cơ thuộc địa bàn quản lý;
  e) Công bố số điện thoại liên hệ để người dân có thể phản ánh kịp thời với Sở Công Thương các dấu hiệu vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ và các trường hợp sản xuất, kinh doanh trái phép. Thông báo trên phương tiện thông tin các tổ chức, cá nhân vi phạm về sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ thuộc địa bàn quản lý.
  2. Các đơn vị thuộc Bộ Công Thương
  a) Cục Hóa chất
  - Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thành dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón;
  - Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, đánh giá, phát hiện chồng chéo, bất cập trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý phân bón vô cơ, đề xuất, báo cáo lãnh đạo Bộ để kịp thời giải quyết;
  - Thông tin danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất, gia công phân bón vô cơ, danh sách công bố hợp quy phân bón vô cơ trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.
  b) Vụ Pháp chế
  Chủ trì, phối hợp với Cục Hóa chất, Cục Quản lý thị trường, Vụ Khoa học và Công nghệ đánh giá tình hình thực thi các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất phân bón vô cơ, phát hiện những bất cập trong công tác quản lý phân bón nói chung, phân vô cơ nói riêng để kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền các biện pháp khắc phục, chỉnh lý, hoàn thiện các quy định hiện hành về quản lý phân bón.
  c) Cục Quản lý thị trường
  - Tiếp tục thực hiện Kế hoạch triển khai đợt cao điểm kiểm tra và xử lý vi phạm trong sản xuất, gia công phân bón vô cơ ban hành kèm theo Quyết định số 636/QĐ-BCT ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương;
  - Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn lực lượng Quản lý thị trường thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực phân bón vô cơ theo quy định của pháp luật;
  - Tăng cường công tác phối hợp trong kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm về chất lượng phân bón vô cơ trên địa bàn quản lý do các cơ sở sản xuất phân bón vô cơ ở các địa phương khác, lực lượng Quản lý thị trường và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần thông báo tới lực lượng quản lý thị trường và Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có cơ sở sản xuất để kiểm tra, xử lý đồng thời thông báo Cục Hóa chất để phối hợp xử lý vi phạm theo quy định.
  d) Vụ Khoa học và Công nghệ
  - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các tổ chức tham gia hoạt động đánh giá sự phù hợp các sản phẩm phân bón vô cơ đã được Bộ Công Thương chỉ định;
  - Đề xuất hình thức xử lý đối với các hành vi vi phạm trong hoạt động đánh giá sự phù hợp của các tổ chức đánh giá sự phù hợp đã được chỉ định;
  - Thông báo công khai các thông tin về các tổ chức thử nghiệm phân bón vô cơ được Bộ Công Thương chỉ định, công khai các phép thử, chỉ tiêu được chỉ định.
  đ) Thanh tra Bộ
  - Thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ có dấu hiệu vi phạm theo quy định của pháp luật;
  - Kiến nghị, đề xuất các giải pháp đối với công tác quản lý nhà nước về sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ.
  3. Các đơn vị báo chí, truyền thông thuộc Bộ Công Thương
  - Báo Công Thương, Tạp chí Công Thương, Truyền hình Công Thương chịu trách nhiệm tuyên truyền về công tác quản lý phân bón vô cơ, các hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ và các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón vô cơ;
  - Định hướng nội dung, phương thức hoạt động tuyên truyền về hoạt động phân bón vô cơ cho các đơn vị liên quan của Bộ Công Thương.
  4. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Cục Quản lý thị trường, Cục Hóa chất, Vụ Khoa học và Công nghệ; Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ nêu trên, tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương (thông qua Cục Hóa chất) trước ngày 10 tháng 12 năm 2017.
  Giao Cục Hóa chất làm đầu mối chủ trì theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Chỉ thị này, tổng hợp kết quả, báo cáo Lãnh đạo Bộ trước ngày 25 tháng 12 năm 2017./.
   

  Nơi nhận:
  - Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
  - Phó Thủ tướng CP Trịnh Đình Dũng (để báo cáo);
  - Văn phòng Chính phủ;
  - Lãnh đạo Bộ;
  - UBND các Tỉnh, TP trực thuộc TW (để p/h);
  - Các Sở Công Thương (để t/h);
  - TC QLTT, Vụ KHCN, Vụ PC, TTra Bộ;
  - Các đơn vị báo chí, truyền thông của Bộ;
  - Cổng thông tin điện tử của BCT;
  - Lưu: VT. HC.
  BỘ TRƯỞNG
  Trần Tuấn Anh

   
   
   
 • Loại liên kết văn bản
  01
  Nghị định 202/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý phân bón
  Ban hành: 27/11/2013 Hiệu lực: 01/02/2014 Tình trạng: Hết Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
  02
  Quyết định 636/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai đợt cao điểm kiểm tra và xử lý vi phạm trong sản xuất, gia công phân bón vô cơ năm 2017
  Ban hành: 01/03/2017 Hiệu lực: 01/03/2017 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Chỉ thị 10/CT-BCT về việc tiếp tục tăng cường triển khai công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực phân bón vô cơ

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Công Thương
  Số hiệu: 10/CT-BCT
  Loại văn bản: Chỉ thị
  Ngày ban hành: 08/09/2017
  Hiệu lực: 08/09/2017
  Lĩnh vực: Công nghiệp
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Trần Tuấn Anh
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới