logo

UBND Thành phố Hà Nội ra Công văn 4063/UBND-ĐT về việc kiểm tra, báo cáo tình hình hoạt động chung của các lò gạch thủ công cải tiến có hệ thống xử lý khói thải, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch đang tồn tại trên địa bàn TP. Hà Nội

Văn bản liên quan

Văn bản mới