logo

Công văn - Tra cứu công văn mới ban hành

Công văn 314/BHXH-GĐ1 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế Ban hành: 23/05/2019 Chưa áp dụng Tóm tắt VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4424/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác để xây dựng công trình Ban hành: 23/05/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 7509/QLD-ĐK của Cục Quản lý Dược về việc đính chính Danh mục nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký Ban hành: 21/05/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4342/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công ty cổ phần Ban hành: 21/05/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 506/UBDT-CSDT của Ủy ban Dân tộc về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 Ban hành: 21/05/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4301/VPCP-TH của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Ban hành: 20/05/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông báo 193/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng việc giãn tiến độ thực hiện Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước Ban hành: 20/05/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông báo 538/QLCL-QLVBCC của Cục Quản lý chất lượng về Danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin Ban hành: 20/05/2019 Còn Hiệu lực Tóm tắt VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4277/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc chuẩn bị Hội nghị đánh giá kết quả hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP Ban hành: 20/05/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4291/VPCP-NN của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp tục quyết liệt triển khai công tác phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi Ban hành: 20/05/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công điện 584/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy Ban hành: 19/05/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4254/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Dự án đường nối Quốc lộ 32C với đường Âu Cơ, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái theo hình thức Hợp đồng BT Ban hành: 18/05/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông báo 192/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình và triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi Ban hành: 17/05/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 576/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản 463/TTg-CN ngày 11/04/2018 điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội - Khu vực xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia Ban hành: 17/05/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 3438/BNN-TCTS của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường kiểm soát loài tôm càng đỏ tại Việt Nam Ban hành: 17/05/2019 Còn Hiệu lực Tóm tắt VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 490/UBDT-HVDT của Ủy ban Dân tộc về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 771/QĐ-TTg ngày 26/06/2018 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành: 17/05/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 3466/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu Ban hành: 17/05/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Kế hoạch 417/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học giai đoạn 2019-2021 Ban hành: 17/05/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 3050/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về doanh nghiệp chế xuất thuê kho Ban hành: 17/05/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 1602/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế Ban hành: 16/05/2019 Còn Hiệu lực Tóm tắt VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về