logo

Công văn - Tra cứu công văn mới ban hành

Công văn 5257/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh giảm giá nước sạch sinh hoạt Ban hành: 01/08/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công điện 1063/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 Ban hành: 31/07/2021 Đã sửa đổi Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 5354/TCĐBVN-VT của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc vận chuyển công nhân, chuyên gia đi, đến, đi qua các địa phương đang áp dụng Chỉ thị 16 Ban hành: 30/07/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 5187/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa trong tình hình dịch COVID-19 Ban hành: 29/07/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4482/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc lưu thông hàng hóa khi thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg Ban hành: 27/07/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 7630/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tạo thuận lợi cho phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu, xe đưa đón công nhân, chuyên gia được lưu thông thuận lợi khi đi, đến hoặc đi qua khu vực thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg Ban hành: 27/07/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 3140/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo đối với các trường phổ thông có nhiều cấp học Ban hành: 27/07/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4469/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu Ban hành: 27/07/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4481/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về hàng hóa, dịch vụ thiết yếu Ban hành: 27/07/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 5967/BYT-YDCT của Bộ Y Tế về việc thu hồi công văn 5944/BYT-YDCT Ban hành: 26/07/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2218/BHXH-TST của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 Ban hành: 26/07/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông báo 1164/TB-SGTVT của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà Nội về việc công bố Luồng xanh của Thành phố Hà Nội kết nối với Luồng xanh quốc gia qua địa bàn Thành phố Hà Nội trong phòng chống dịch Covid-19 Ban hành: 24/07/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 7584/BGTVT-CYT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường một số biện pháp thực hiện Chỉ thị 16 về phòng, chống dịch Covid-19 Ban hành: 24/07/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 5219/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT của Tổng Cục đường bộ Việt Nam về việc tổ chức thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ để hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Ban hành: 24/07/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 5147/TCĐBVN-VT của Tổng Cục đường bộ Việt Nam về triển khai một số nội dung liên quan đến công tác quản lý phương tiện, người lái, tổ chức vận tải và việc áp dụng "Luồng xanh" vận tải, giấy nhận diện phương tiện có mã QRCode Ban hành: 22/07/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2157/BHXH-TST của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc khẩn trương thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 Ban hành: 21/07/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 5093/TCĐBVN-TC của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến tạm dừng thu phí và miễn phí tại các trạm thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ để hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 Ban hành: 21/07/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 76/CĐGD của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hà Nội về hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 Ban hành: 21/07/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 5798/BYT-DP của Bộ Y tế về việc tổ chức tiêm chủng trong tình hình dịch bệnh COVID-19 Ban hành: 20/07/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công điện 05/CĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động khó khăn do đại dịch COVID-19 và tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 Ban hành: 20/07/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về