logo

Công văn - Tra cứu công văn mới ban hành

Thông báo 625/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết luận của Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2019 Ban hành: 20/07/2019 Còn Hiệu lực Tóm tắt VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông báo 626/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết luận của Hội đồng xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy năm 2019 đối với nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề Ban hành: 20/07/2019 Còn Hiệu lực Tóm tắt VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 12331/QLD-KD của Cục Quản lý Dược về việc đảm bảo cung ứng thuốc phòng, điều trị bệnh sốt xuất huyết Ban hành: 19/07/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 6442/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ báo cáo về hiện trạng các trạm thu phí BOT trên địa bàn tỉnh Bình Phước Ban hành: 19/07/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 3482/BTNMT-TCMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo về tình hình kiểm soát nhập khẩu hàng hóa đã qua sử dụng Ban hành: 19/07/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2619/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2019-2020 Ban hành: 19/07/2019 Còn Hiệu lực Tóm tắt VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 6400/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Côn Đảo và điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo Ban hành: 18/07/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 6376/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện Nghị quyết 437/NQ-UBTVQH14 về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng BOT Ban hành: 18/07/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông báo 249/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp giao ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp về tình hình sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước và phát triển doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp năm 6 tháng cuối năm 2019 Ban hành: 17/07/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 5087/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu Ban hành: 17/07/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 3041/BGDĐT-GDCTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc góp ý Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp theo Đề án 1665 Ban hành: 17/07/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 6668/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2020 Ban hành: 17/07/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Kế hoạch 6686/KH-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tổ chức Hội nghị Điển hình tiên tiến các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước ngành Giao thông Vận tải tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X Ban hành: 17/07/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2568/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo giá dịch vụ y tế Ban hành: 16/07/2019 Còn Hiệu lực Tóm tắt VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 850/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hà Nam Ban hành: 15/07/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2976/BGDĐT-KHTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện chỉ đạo điều hành giá và thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo trong năm 2019-2020 Ban hành: 15/07/2019 Còn Hiệu lực Tóm tắt VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2293/BTTTT-CTS của Bộ Thông tin và Truyền thông tạm dừng việc ngừng phát sóng các kênh truyền hình tương tự mặt đất tại tỉnh Quảng Ngãi Ban hành: 15/07/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công điện 849/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai hệ thống thu phí giao thông đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng Ban hành: 15/07/2019 Còn Hiệu lực Tóm tắt VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2969/BGDĐT-TTr của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thanh tra, kiểm tra tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng và trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2019 Ban hành: 15/07/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 6237/VPCP-QHĐP của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 76/2019/QH14 Ban hành: 13/07/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về