logo

Công văn - Tra cứu công văn mới ban hành

Công văn 1430/BTNMT-TCQLĐĐ của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tiếp tục thực hiện việc công khai và gỡ bỏ thông tin công khai vi phạm pháp luật đất đai đối với các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai Ban hành: 29/03/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 102/CP-NN của Chính phủ về Đề án tổng thể đo đạc, lập hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai nhằm quản lý chặt chẽ, khai thác có hiệu quả tiềm năng đất đai và ứng phó với biến đổi khí hậu tại khu vực 5 tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2019-2025 Ban hành: 29/03/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Báo cáo nhanh 398/BC-BYT của Bộ Y tế về việc cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 26/3/2021 Ban hành: 29/03/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Báo cáo nhanh 399/BC-BYT của Bộ Y tế về việc cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 28/3/2021 Ban hành: 29/03/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021. Ban hành: 29/03/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Hướng dẫn tổ chức tuyên dương nhà giáo, người lao động có thành tích xuất sắc trong phong trào "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo" và Chương trình "Đồng hành cùng cơ sở giáo dục ngoài công lập" năm học 2020 - 2021. Ban hành: 29/03/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 2123/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý thông tin báo nêu Ban hành: 29/03/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công điện 393/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình đường dây 500 kV mạch 3 Ban hành: 29/03/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Kế hoạch thực hiện Kết luận số 17-KL/TU ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về thực hiện bản chương trình hành động cá nhân của cán bộ, đảng viên khi được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử gắn với thực hiện bản đăng ký chương trình hành động cá nhân hàng năm. Ban hành: 29/03/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 1685/BCT-TTTN của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu Ban hành: 27/03/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 833/TCT-DNNCN của Tổng cục Thuế về việc quản lý thuế đối với giao dịch "Lan đột biến" Ban hành: 25/03/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn số 773/LĐTBXH-KHTC V/v báo cáo tình hình lắp đặt trạm BTS của doanh nghiệp viễn thông di động trên tài sản công Ban hành: 22/03/2021 Chưa xác định Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 8143/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về thuế nhà thầu Ban hành: 19/03/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 8139/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế với hợp đồng truyền thông Ban hành: 19/03/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 625/BTP-HTQTCT của Bộ Tư pháp trả lời kiến nghị của công dân Ban hành: 09/03/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 968/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ qua biên giới, cửa khẩu, vùng biển Ban hành: 02/02/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông báo 04/TB-BCĐ của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Thành phố Hà Nội về kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Thành phố Hà Nội (tại Phiên họp số 84) Ban hành: 02/02/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 936/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tiếp tục phòng ngừa, ngăn chặn hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép lợn, các sản phẩm từ lợn qua biên giới, cửa khẩu, vùng biển Ban hành: 01/02/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông báo 22/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 Ban hành: 30/01/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 432/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học ứng phó với dịch COVID-19 Ban hành: 29/01/2021 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về