logo

Công văn - Tra cứu công văn mới ban hành

Công văn 6744/BYT-BM-TE của Bộ Y tế về việc tăng cường truyền thông để đảm bảo an toàn cho bà mẹ và trẻ sơ sinh khi sinh con Ban hành: 14/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Hướng dẫn 36/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tổng kết công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2019 và triển khai công tác năm 2020 Ban hành: 13/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 10358/VPCP-TH của Văn phòng Chính phủ về việc phân công chuẩn bị các dự thảo Nghị quyết, Chỉ thị Ban hành: 13/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Thông báo 394/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn Ban hành: 13/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 10381/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Nam Định Ban hành: 13/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 7097/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc bổ sung danh sách ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan và triển khai nộp thuế điện tử 24/7 Ban hành: 12/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 10335/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về công tác thanh tra trong lĩnh vực môi trường Ban hành: 12/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Hướng dẫn 35/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và xét đề nghị khen thưởng năm 2019 Ban hành: 12/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 10294/VPCP-ĐMDN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý III năm 2019 Ban hành: 11/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4796/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn khen thưởng trong Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 Ban hành: 11/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 19100/QLD-CL của Cục Quản lý Dược về việc công bố đợt 29 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng Ban hành: 11/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 10281/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc giải quyết vướng mắc, bất cập khi sử dụng quỹ đất, trụ sở làm việc để thanh toán Dự án BT Ban hành: 09/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 10282/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng tại các trạm thu phí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Ban hành: 09/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 10185/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc khởi công Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông Ban hành: 07/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 84144/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với khoản tiền thưởng cho nhân viên không còn làm việc tại Công ty Ban hành: 07/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 84145/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc kê khai khi điều chỉnh giá dịch vụ Ban hành: 07/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 84143/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc đăng ký người phụ thuộc Ban hành: 07/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 84150/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn điện tử Ban hành: 07/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 4179/BHXH-DVT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc đảm bảo cung ứng đủ thuốc cho người bệnh bảo hiểm y tế Ban hành: 07/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về
Công văn 84137/CT-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn điện tử Ban hành: 07/11/2019 Còn Hiệu lực Thuộc tính VB liên quan Hiệu lực Lược đồ Tải về