logo

Thủ tướng Chính phủ ra Công văn 1253/TTg-NN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Văn bản liên quan

Văn bản mới