logo

Thủ tướng Chính phủ ra Công văn 1256/TTg-CN về việc chủ trương điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Bắc Ninh và Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh

Văn bản liên quan

Văn bản mới