logo

Công văn 4944/BTNMT-TCQLĐĐ kiểm tra, xử lý chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định tại các dự án nhà ở sai phép, không phép

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 4944/BTNMT-TCQLĐĐ Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Thị Phương Hoa
  Ngày ban hành: 30/09/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 30/09/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
 • BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  ----------------

  Số: 4944/BTNMT-TCQLĐĐ

  V/v Kiểm tra, xử lý việc chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định tại các dự án nhà ở sai phép, không phép

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ----------------

  Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2019

   

   

                                                                                                

  Kính gửi: y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

   

  Trong thời gian qua, trên phương tiện thông tin đại chúng và thông tin qua Đường dây nóng của Bộ phản ánh tại một số địa phương có tình trạng nhiều chủ đầu tư rao bán nhà đất thuộc các dự án nhà ở không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép hoặc các dự án chưa được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất hoặc các dự án không đủ điều kiện chuyển quyền sử dụng đất, bán nhà ở... và tình trạng có nhiều người đã mua hoặc nộp tiền đặt cọc để nhận chuyển nhượng nhà, đất tại các dự án không phép, sai phép nêu trên. Việc bán, mua nhà đất nêu trên đã vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai, gây rủi ro cho người mua nhà đất, tác động xấu đến thị trường bất động sản, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

  Để ngăn chặn và xử lý nghiêm tình trạng nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

  1. Công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công khai thông tin các dự án nhà ở đã được phê duyệt trên địa bàn tại trụ sở y ban nhân dân cấp huyện, xã và tại khu đất thực hiện dự án và trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương để cho mọi tổ chức, cá nhân dễ dàng nắm bắt thông tin trước khi thực hiện các giao dịch, đảm bảo tính công khai, minh bạch.

  Công khai các dự án nhà ở đã được phê duyệt nhưng có vi phạm pháp luật về đất đai, không đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở.

  2. Chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, rà soát nhằm kịp thời phát hiện và xử lý ngay các vi phạm nêu trên. Trường hợp có dấu hiệu lừa đảo cần kịp thời thông báo cho cơ quan bảo vệ pháp luật để xử lý theo quy định.

  3. Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, phổ biến để các tổ chức, cá nhân được biết, thực hiện đúng các quy định về việc thực hiện dự án đầu tư, việc mua bán kinh doanh nhà đất theo quy định của pháp luật về đất đai và các pháp luật khác có liên quan. Tuyên truyền, khuyến cáo đến các tổ chức, cá nhân cần liên hệ với cơ quan tài nguyên và môi trường, xây dựng và chính quyền địa phương tìm hiểu thông tin dự án trước khi tiến hành giao dịch để tránh rủi ro khi mua nhà đất không đúng quy định.

  4. Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các nội dung trên và tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện trên địa bàn về Bộ Tài nguyên và Môi trường (thông qua Tổng cục Quản lý đất đai để tổng hợp) trước ngày 15 tháng 12 năm 2019.

  Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);

  - Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);

  - Sở TNMT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

  - Lưu: VT, VP (TH), TCQLĐĐ (VP, CKSQLSDĐ).

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

  Nguyễn Thị Phương Hoa

                                                                      

 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 4944/BTNMT-TCQLĐĐ kiểm tra, xử lý chuyển quyền sử dụng đất không đúng quy định tại các dự án nhà ở sai phép, không phép

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường
  Số hiệu: 4944/BTNMT-TCQLĐĐ
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 30/09/2019
  Hiệu lực: 30/09/2019
  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Nguyễn Thị Phương Hoa
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới