logo

Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5927/VPCP-NN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Văn bản liên quan

Văn bản mới