logo

Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 6753/VPCP-NN về việc báo cáo tình hình thực hiện Dự án tổng thể xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Sơn La

Văn bản liên quan

Văn bản mới