logo

Nghị quyết 161/NQ-CP Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc phòng đến năm 2020

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Chính phủ Số công báo: 35&36-01/2019
  Số hiệu: 161/NQ-CP Ngày đăng công báo: 10/01/2019
  Loại văn bản: Nghị quyết Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày ban hành: 31/12/2018 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 31/12/2018 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, An ninh quốc gia
 • CHÍNH PHỦ
  -------

  Số: 161/NQ-CP

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2018

   

   

  NGHỊ QUYẾT

  VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT QUỐC PHÒNG ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT QUỐC PHÒNG KỲ CUỐI (2016 - 2020)

  --------

  CHÍNH PHỦ

   

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2013;

  Xét đề nghị của Bộ Quốc phòng (Tờ trình số 9730/TTr-QP ngày 19 tháng 8 năm 2017 và Công văn số 5083/BQP-TM ngày 16 tháng 5 năm 2018), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình số 40/TTr-BTNMT ngày 20 tháng 6 năm 2018),

   

  QUYẾT NGHỊ:

   

  Điều 1. Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc phòng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất quốc phòng kỳ cuối (2016 - 2020) với các chỉ tiêu sau:

  1. Diện tích điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020

   

  Đơn vị tính: ha

  STT

  Địa bàn tnh, thành phố

  Diện tích kiểm kê 2014 (theo QĐ 2712/QĐ-BTNMT ngày 25/11/2016)

  Diện tích theo Nghquyết 91/NQ-CP của Chính phủ

  Điều chỉnh QHSDĐ đến 2020 trình Chính phủ duyệt

  Diện tích (ha)

  Ghi chú

   

  Tổng cộng

  243.075

  289.377

  337.611

   

  I

  Địa bàn BTL Thủ đô

   

   

   

   

  1

  Thành phố Hà Nội

  7.049

  8.453

  11.224

   

  II

  Địa bàn Quân khu 1

   

   

   

   

  2

  Tỉnh Bắc Kạn

  3.828

  4.019

  4.030

   

  3

  Tỉnh Bắc Ninh

  134

  139

  223

   

  4

  Tỉnh Bắc Giang

  24.671

  24.229

  25.125

   

  5

  Tỉnh Cao Bằng

  1.378

  1.416

  2.010

   

  6

  Tỉnh Thái Nguyên

  2.554

  2.557

  5.870

   

  7

  Tỉnh Lạng Sơn

  10.928

  11.481

  13.636

   

  III

  Địa bàn Quân khu 2

   

   

   

   

  8

  Tỉnh Điện Biên

  1.225

  2.063

  1.913

   

  9

  Tỉnh Lai Châu

  263

  239

  3.887

   

  10

  Tỉnh Sơn La

  1.647

  1.925

  4.620

   

  11

  Tỉnh Phú Thọ

  2.362

  2.302

  3.212

   

  12

  Tỉnh Vĩnh Phúc

  1.239

  1.284

  2.534

   

  13

  Tỉnh Lào Cai

  1.450

  1.307

  3.206

   

  14

  Tỉnh Yên Bái

  1.924

  1.986

  8.027

   

  15

  Tỉnh Hà Giang

  1.392

  693

  2.363

   

  16

  Tỉnh Tuyên Quang

  2.352

  2.372

  2.897

   

  IV

  Địa bàn Quân khu 3

   

   

   

   

  17

  Thành phố Hải Phòng

  2.176

  2.036

  2.916

   

  18

  Tỉnh Quảng Ninh

  4.142

  4.727

  6.610

   

  19

  Tỉnh Thái Bình

  153

  150

  314

   

  20

  Tỉnh Nam Định

  120

  101

  261

   

  21

  Tỉnh Ninh Bình

  1.316

  1.106

  1.448

   

  22

  Tỉnh Hà Nam

  193

  184

  197

   

  23

  Tỉnh Hòa Bình

  3.310

  3.529

  4.427

   

  24

  Tỉnh Hưng Yên

  68

  73

  247

   

  25

  Tỉnh Hải Dương

  450

  296

  738

   

  V

  Địa bàn Quân khu 4

   

  0

   

   

  26

  Tỉnh Thanh Hóa

  5.288

  4.950

  5.074

   

  27

  Tỉnh Nghệ An

  4.548

  4.171

  15.936

   

  28

  Tỉnh Hà Tĩnh

  1.515

  1.893

  5.000

   

  29

  Tỉnh Quảng Bình

  4.086

  4.147

  5.911

   

  30

  Tỉnh Quảng Trị

  1.290

  1.213

  1.769

   

  31

  Tỉnh Thừa Thiên Huế

  1.325

  1.382

  2.568

   

  VI

  Địa bàn Quân khu 5

   

   

   

   

  32

  Thành phố Đà Nng

  32.793

  32.883

  2.448

   

  33

  Tỉnh Quảng Nam

  4.276

  4.604

  5.390

   

  34

  Tỉnh Quảng Ngãi

  657

  674

  1.659

   

  35

  Tỉnh Bình Định

  6.482

  6.392

  7.527

   

  36

  Tỉnh Phú Yên

  6.790

  2.151

  11.285

   

  37

  Tỉnh Khánh Hòa

  14.349

  64.218

  20.816

   

  38

  Tỉnh Ninh Thuận

  3.192

  2.519

  3.547

   

  39

  Tỉnh Gia Lai

  11.814

  9.686

  31.188

   

  40

  Tỉnh Kon Tum

  2.346

  2.107

  10.453

   

  41

  Tỉnh Đắk Lắk

  5.434

  5.738

  9.318

   

  42

  Tỉnh Đắk Nông

  2.475

  1.659

  8.102

   

  VII

  Địa bàn Quân khu 7

   

   

   

   

  43

  Tp Hồ Chí Minh

  2.167

  2.281

  3.181

   

  44

  Tỉnh Long An

  312

  330

  972

   

  45

  Tỉnh Tây Ninh

  964

  959

  1.548

   

  46

  Tỉnh Bình Dương

  1.690

  1.996

  2.334

   

  47

  Tỉnh Bình Phước

  2.764

  2.685

  5.168

   

  48

  Tỉnh Lâm Đồng

  2.480

  2.356

  4.781

   

  49

  Tỉnh Đng Nai

  12.621

  14.476

  14.110

   

  50

  Tỉnh Bình Thuận

  11.847

  13.615

  13.165

   

  51

  Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu

  8.025

  7.213

  8.881

   

  VIII

  Địa bàn Quân khu 9

   

   

   

   

  52

  Thành phố Cần Thơ

  969

  926

  922

   

  53

  Tỉnh Tiền Giang

  701

  699

  718

   

  54

  Tỉnh Vĩnh Long

  306

  318

  307

   

  55

  Tỉnh Đồng Tháp

  840

  3.079

  385

   

  56

  Tỉnh An Giang

  775

  801

  3.554

   

  57

  Tỉnh Kiên Giang

  1.583

  1.251

  10.607

   

  58

  Tỉnh Hậu Giang

  100

  54

  145

   

  59

  Tỉnh Trà Vinh

  332

  360

  473

   

  60

  Tỉnh Sóc Trăng

  476

  443

  1.173

   

  61

  Tỉnh Cà Mau

  7.367

  5.519

  2.512

   

  62

  Tỉnh Bến Tre

  934

  849

  1.147

   

  63

  Tỉnh Bạc Liêu

  839

  113

  1.601

   

   

  2. Diện tích đất quốc phòng giao lại cho địa phương

   

  STT

  Tnh thành phố trực thuộc Trung ương

  Diện tích đất quốc phòng giao cho địa phương (ha)

   

  Tổng cộng

  15.635,8

  I

  Địa bàn BTL Thủ đô

   

  1

  Thành phố Hà Nội

  477,9

  II

  Địa bàn Quân khu 1

   

  2

  Bắc Kạn

  95,8

  3

  Bắc Ninh

  5,0

  4

  Bắc Giang

  142,7

  5

  Cao Bằng

  11,8

  6

  Thái Nguyên

  78,3

  7

  Lạng Sơn

  66,2

  III

  Địa bàn Quân khu 2

   

  8

  Điện Biên

  19,0

  9

  Lai Châu

  0,3

  10

  Sơn La

  214,0

  11

  Phú Thọ

  35,5

  12

  Vĩnh Phúc

  91,0

  13

  Lào Cai

  45,2

  14

  Yên Bái

  101,6

  15

  Hà Giang

  11,9

  16

  Tuyên Quang

  270,5

  IV

  Địa bàn Quân khu 3

   

  17

  TP Hải Phòng

  143,8

  18

  Quảng Ninh

  223,7

  19

  Thái Bình

  8,2

  20

  Nam Định

  7,0

  21

  Ninh Bình

  72,0

  22

  Hà Nam

  9,0

  23

  Hòa Bình

  21,0

  24

  Hưng Yên

  4,0

  25

  Hải Dương

  1,1

  V

  Địa bàn Quân khu 4

   

  26

  Thanh Hóa

  92,0

  27

  Nghệ An

  788,0

  28

  Hà Tĩnh

  27,0

  29

  Quảng Bình

  16,4

  30

  Quảng Trị

  8,2

  31

  Thừa Thiên Huế

  80,7

  VI

  Địa bàn Quân khu 5

   

  32

  TP Đà Nng

  95,6

  33

  Quảng Nam

  900,6

  34

  Quảng Ngãi

  293,0

  35

  Bình Định

  489,5

  36

  Phú Yên

  870,9

  37

  Khánh Hòa

  4.215,3

  38

  Ninh Thuận

  110,0

  39

  Gia Lai

  359,0

  40

  Kon Tum

  400,5

  41

  Đắk Lắk

  1.407,3

  42

  Đắk Nông

  169,0

  VII

  Địa bàn Quân khu 7

   

  43

  TP Hồ Chí Minh

  625,3

  44

  Long An

  12,0

  45

  Tây Ninh

  9,0

  46

  Bình Dương

  36,0

  47

  Bình Phước

  11,0

  48

  Lâm Đồng

  74,6

  49

  Đồng Nai

  916,7

  50

  Bình Thuận

  63,0

  51

  Bà Rịa - Vũng Tàu

  378,2

  VIII

  Địa bàn Quân khu 9

   

  52

  TP Cn Thơ

  24,3

  53

  Tiền Giang

  92,0

  54

  Vĩnh Long

   

  55

  Đồng Tháp

  347,0

  56

  An Giang

  12,2

  57

  Kiên Giang

  216,0

  58

  Hậu Giang

  1,0

  59

  Trà Vinh

  144,1

  60

  Sóc Trăng

  27,0

  61

  Cà Mau

  147,1

  62

  Bến Tre

  2,8

  63

  Bạc Liêu

  17,0

   

  Điều 2. Căn cứ vào Nghị quyết này, Bộ Quốc phòng có trách nhiệm

  1. Tổ chức thực hiện Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc phòng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất quốc phòng kỳ cuối (2016-2020) theo đúng quy định của pháp luật đất đai.

  2. Tổ chức thực hiện việc rà soát, xác định ranh giới đất sử dụng cho mục đích quốc phòng, đất quốc phòng kết hợp làm kinh tế, đất do các đơn vị quốc phòng làm kinh tế tại các địa phương để quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm hiệu quả theo đúng quy định tại Điểm 5 Khoản 3 Mục II Nghị quyết số 134/2016/QH13 ngày 09 tháng 4 năm 2016 của Quốc hội về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia.

  3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng theo quy hoạch nhằm ngăn chặn kịp thời các vi phạm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng.

  4. Định kỳ hàng năm, Bộ Quốc phòng có báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Chính phủ trình Quốc hội theo quy định.

  Điều 3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng các Bộ, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

   

  Nơi nhận:
  - Ban Bí thư Trung ương Đảng;
  - Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
  - Văn phòng Tổng Bí thư;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Tòa án nhân dân tối cao;
  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Kiểm toán Nhà nước;

  - BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
  - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
  - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
  - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
  - Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
  - VPCP: BTCN, các PCN,
  Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
  - L
  ưu: VT, NN(3).

  TM. CHÍNH PHỦ
  THỦ TƯỚNG
  Nguyễn Xuân Phúc

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Luật Đất đai của Quốc hội, số 45/2013/QH13
  Ban hành: 29/11/2013 Hiệu lực: 01/07/2014 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Tổ chức Chính phủ của Quốc hội, số 76/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  03
  Nghị quyết 134/2016/QH13 của Quốc hội về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp quốc gia
  Ban hành: 09/04/2016 Hiệu lực: 09/04/2016 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản dẫn chiếu
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Nghị quyết 161/NQ-CP Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc phòng đến năm 2020

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Chính phủ
  Số hiệu: 161/NQ-CP
  Loại văn bản: Nghị quyết
  Ngày ban hành: 31/12/2018
  Hiệu lực: 31/12/2018
  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở, An ninh quốc gia
  Ngày công báo: 10/01/2019
  Số công báo: 35&36-01/2019
  Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới