logo

Quyết định 1250/QĐ-UBND Hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2021

Văn bản liên quan

Văn bản mới