logo

Quyết định 19/2017/QĐ-UBND diện tích tối thiểu được phép tách thửa tỉnh Kiên Giang

Văn bản liên quan

Văn bản mới