logo

Quyết định 19/2019/QĐ-UBND thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất

Văn bản liên quan

Văn bản mới