logo

Quyết định 24/2014/QĐ-UBND Quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố được Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ giao về đăng ký, cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở

Văn bản liên quan

Văn bản mới