logo

Quyết định 2611/QĐ-UBND Huế hủy bỏ quy trình Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008

Văn bản liên quan

Văn bản mới