logo

Quyết định 30/2015/QĐ-UBND tỷ lệ % để tính đơn giá thuê đất, thuê mặt nước tỉnh Gia Lai

Văn bản liên quan

Văn bản mới