logo

Quyết định 30/2020/QĐ-UBND Gia Lai Quy định cách xác định vị trí và giá đất với một số trường hợp

Văn bản liên quan

Văn bản mới