logo

Quyết định 36/2020/QĐ-UBND Đắk Lắk bổ sung giá đất ở vào Bảng giá các loại đất theo Quyết định 22/2020/QĐ-UBND

Văn bản liên quan

Văn bản mới