logo

Quyết định 42/2017/QĐ-UBND mức thu và tỷ lệ phần trăm trích lại cho đơn vị thu phí cung cấp thông tin giao dịch bảo đảm bằng QSDĐ tỉnh Lạng Sơn

Văn bản liên quan

Văn bản mới