logo

Quyết định 4965/QĐ-UBND cập nhật, bổ sung Quyết định 5087/QĐ-UBND ngày 14/11/2018

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 4965/QĐ-UBND Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Quyết định Người ký: Võ Văn Hoan
  Ngày ban hành: 20/11/2019 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 20/11/2019 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
 • ỦY BAN NHÂN DÂN

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  -------------

  Số: 4965/QĐ-UBND

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ---------------

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2019

   

   

  QUYẾT ĐỊNH

  Cập nhật, bổ sung Quyết định số 5087/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020, đợt 2

  ----------

  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

   

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

  Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

  Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

  Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

  Căn cứ Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

  Căn cứ Quyết định số 5087/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020;

  Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 14422/SXD-PTN&TTBĐS ngày 08 tháng 11 năm 2019,

   

  QUYẾT ĐỊNH:

   

  Điều 1. Cập nhật, bổ sung các dự án phát triển nhà ở vào Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020, đợt 2 (các phụ lục số 1A, 1B, 1C, 1D, 5B đính kèm).

  Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

   

  Nơi nhận:

  - Như Điều 3 (kèm các Phụ lục);

  - Bộ Xây dựng;

  - Thường trực Thành ủy;

  - TT. HĐND thành phố;

  - TTUB: CT, các PCT;

  - Văn phòng Thành ủy;

  - VPUB: CPVP;

  - Các phòng CV, Trung tâm Tin học;

  - Lưu: VT (ĐT/LMT).

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

  KT. CHỦ TỊCH

  PHÓ CHỦ TỊCH

   

   

   

   

   

  Võ Văn Hoan

   

  PHỤ LỤC 1A: DANH MỤC DỰ ÁN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI TẠI KHU VỰC TRUNG TÂM HIỆN HỮU

  Ban hành kèm theo Quyết định số 4965/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố

   

  STT

  Dự án

  (Tên dự án, địa điểm thực hiện)

  Chủ đầu tư

  Quy mô dự án

  Tiến độ thực hiện

  Diện tích

  đất (ha)

  Diện tích sàn (m2)

  Số lượng (căn)

  Đã hoàn thành

  Dự kiến hoàn thành

  Cao tầng

  Thấp tầng

  QUẬN 1

  1

  Dự án Tòa nhà căn hộ- Văn phòng dịch vụ- Thương mại dịch vụ HH2 Khu phức hợp Sài Gòn-Ba Son, Quận 1

   

  0,38

  50.272

  475

  0

   

  2023

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  0,38

  50.272

  475

  0

   

   

  Tổng số dự án cập nhật, bổ sung tại khu vực trung tâm hiện hữu là : 1

  0,38

  50.272

  475

  0

   

   

   
   

  PHỤ LỤC 1B: DANH MỤC DỰ ÁN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI TẠI KHU VỰC NỘI THÀNH HIỆN HỮU

  Ban hành kèm theo Quyết định 4965/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố

   

  STT

  Dự án

  (Tên dự án, địa điểm thực hiện)

  Chủ đầu tư

  Quy mô dự án

  Tiến độ thực hiện

  Diện tích

  đất (ha)

  Diện tích sàn

  (m2)

  Số lượng (căn)

  Đã hoàn thành

  Dự kiến hoàn thành

  Cao tầng

  Thấp tầng

  QUẬN 8

  1

  Chung cư 99 Bến Bình Đông, Phường 11, Q8

  Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn

  0,359

  24.645

  294

  0

   

  2020

  2

  Chung cư cao tầng kết hợp Thương mại dịch vụ (Dream Home Riverside) tại Phường 7, Quận 8

  Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Lý Khương

  2,41

  143.000

  2.200

  0

   

  2022

  3

  Chung cư Phương Việt 2 tại số 1079 đường Tạ Quang Bửu, Phườn 6, Quận 8

   

  0,39

  23.514

  301

   

   

  2022

  4

  Khu căn hộ cao tầng thương mại dịch vụ, trường mầm non (NBB Garden III) tại Phường 16, Quận 8

   

  8,16

  829.500

  3.950

  0

   

  2024

  5

  Dự án Khu nhà ở Phước Bình, Phường 6 , Quận 8

   

  6,818

  17.783

  61

  0

   

  2024

  6

  Dự án đầu tư khu dân cư Asahi Tower tại Phường 16, Quận 8

   

  2,200

  123.805

  1.292

  49

   

  2027

   

   

   

  20,339

  1.162.247

  8.098

  49

   

   

  QUẬN TÂN PHÚ

  1

  Khu nhà ở Trung tâm thương mại và siêu thị Đông Nam, 727 đường Âu cơ phường Tân Thành, Quận Tân Phú

  Cty cổ phần Dệt Đông Nam

  5,74

  122.600

  1.245

  92

   

  2022

  2

  Chung cư cao tầng TM-DV-TC Tower, 37 Tây Thạnh, P Tây Thạnh, Q Tân Phú

   

  0,980

  31.440

  393

  0

   

  2022

  3

  Căn hộ chung cư và Trung tâm thương mại Exim Plaza, 96 Lũy Bán Bích, phường Tân Thới Hòa, Q Tân Phú

  Cty CP Bao bì nhựa Tân Tiến

  0,1

  43.331

  697

  0

   

  2023

   

   

   

  6,82

  197.371

  2.335

  92

   

   

  QUẬN TÂN BÌNH

  1

  Dự án xây dựng mới chung cư 47 Long Hưng, Phường 7, quận Tân Bình

  Công ty Cổ phần Xây lắp Vật tư Kỹ thuật

  0,053

  5.247

  82

  0

   

  2022

  2

  Dự án xây dựng mới chung cư 40/1 Tân Phước, Phường 7, quận Tân Bình

  Công ty Cổ phần Xây lắp Vật tư Kỹ thuật

  0,100

  9.755,2

  152

  0

   

  2022

   

  0,153

  15.002

  234

  0

   

   

  Tổng số dự án cập nhật, bổ sung tại khu vực nội thành hiện hữu là : 11

  27,31

  1.374.620

  10.667

  141

   

   

   
   
   
   

  PHỤ LỤC 1C: DANH MỤC DỰ ÁN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI TẠI KHU VỰC NỘI THÀNH PHÁT TRIỂN

  Ban hành kèm theo Quyết định số 4965/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố

   

   

  STT

  Dự án

  (Tên dự án, địa điểm thực hiện)

  Chủ đầu tư

  Quy mô dự án

  Tiến độ thực hiện

  Diện tích đất (ha)

  Diện tích sàn (m2)

  Số lượng (căn)

  Đã hoàn thành

  Dự kiến hoàn thành

  Cao tầng

  Thấp tầng

  QUẬN 2

  1

  Khu dân cư số 04 thuộc khu 38,4 ha-New City, phường Bình Khánh, Q2

  Liên danh Cty CP địa ốc Sài Gòn Thương Tín - Cty TNHH Xây dựng TM Thuận Việt - Cty CP ĐT Thành Thành Công

  27,393

  138.429

  1.330

  0

  2018

   

  2

  Khu nhà ở kết hợp thương mại, dịch vụ và văn phòng tại phường Thảo Điền, Q2

  Cty CP phát triển nhà G Homes

  0,964

  28.170

  351

  18

   

  2021

  3

  Khu nhà ở kinh doanh tại phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2

   

  2,23

  27.984

  0

  118

   

  2022

  4

  Khu biệt thự và chung cư kết hợp thương mại dịch vụ văn phòng khách sạn tại phường Thảo Điền, Quận 2

  Cty Cổ phần Sao sáng Sài Gòn

  0,912

  6.890

  33

  17

   

  2022

  5

  Khu nhà ở phường Bình Trưng Tây, Quận 2

   

  1,508

  97.560

  1.270

  0

   

  2022

  6

  Khu Tái định cư 4.200 căn hộ , 26 Mai Chí Thọ, phường Bình Khánh, Quận 2

   

  8,51

  285200

  4200

  0

   

  2022

  7

  Khu chung cư cao tầng phường Cát Lái, Q2

   

  0,930

  60.823

  667

  0

   

  2023

  8

  Khu nhà ở độc lập Green Diamond, Phường An Phú Quận 2

   

  1,45

  100.008

  968

  9

   

  2023

  9

  Khu chung cư cao tầng và Thương mại-Dịch vụ-Văn phòng tại Lô H2-04 thuộc KDC Cát Lái, phường Cát Lái, Quận 2

   

  0,416

  21.784

  300

  0

   

  2024

  10

  Khu liên hợp nhà ở và trung tâm thương mại Parkland, phường An Phú, Quận 2

   

  0,780

  53.577

  352

   

   

   

   

   

   

  45,09

  820.425

  9.471

  162

   

   

  QUẬN 7

  1

  Khu thương mại dịch vụ căn hộ cao tầng The Golden Star tại phường Bình Thuận , 72 Nguyễn Thị Thập, quận 7

  Cty CPĐT địa ốc Phú Gia An

  0,92

  34.440

  398

  6

   

  2019

  2

  KDC lô C13B Khu A, Đô thị mới Nam thành phố thuộc phường Tân Phong, Quận 7

   

  1,078

  32.150

  196

  0

   

  2022

  3

  Khu căn hộ tại phường Bình Thuận, Q7

  Cty CPĐT BĐS Hưng Lộc Phát

  3,71

  90.000

  1.200

  0

   

  2023

  4

  KDC đa hợp tại lô CN8-2 Khu A, Đô thị mới Nam Thành phố thuộc phường Tân Phong, Q7

   

  0,545

  23.164

  49

  0

   

  2023

  5

  KDC lô CN6-3 Khu A, Đô thị mới Nam thành phố thuộc phường Tân Phong, Quận 7

   

  0,8763

  46.215

  190

  0

   

  2024

   

   

   

  7,1293

  225.969

  2.033

  6

   

   

  QUẬN 9

  1

  Khu nhà ở thấp tầng Thủ Thiêm tại Khu đô thị mới Đông Tăng Long, phường Trường Thạnh, Quận 9

  Cty CP Phát triển nhà Thủ Thiêm

  5,71

  70.380

  0

  306

   

  2021

  2

  Khu nhà ở tại phường Phú Hữu, Quận 9

   

  3,590

  41.640

  500

  43

   

  2025

  3

  Khu nhà ở Công ty Thành Phúc tại phường Phú Hữu, quận 9

  Công ty TNHH Đầu tư Thành Phúc

  4,47

  32.670

  0

  153

   

  2021

  4

  Khu nhà ở phường Phước Long B, 1471 đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, Quận 9

   

  1,466

  87.111

  1.000

  24

   

  2022

   

   

   

  15,236

  231.801

  1.500

  526

   

   

  QUẬN 12

  1

  Khu nhà ở phường An Phú Đông, Quận 12

   

  1,441

  7.500

  0

  30

   

  2020

  2

  Chung cư cao tầng tại Phường Thạnh Lộc, Quận 12

   

  0,306

  21.427

  216

  0

   

  2025

   

   

   

  1,747

  28.927

  216

  30

   

   

  QUẬN BÌNH TÂN

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Khu nhà ở chung cư phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân

   

  4,586

   

   

   

   

  2021

   

   

   

  4,586

  0

  0

  0

   

   

  QUẬN THỦ ĐỨC

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Dự án Khu dân cư Phương Đông, phường Tam Phú, quận Thủ Đức

  Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Phương Đông

  8,21

  35.496,6

  0

  242

   

  2021

   

   

   

  8,21

  35.497

  0

  242

   

   

  Tổng số dự án cập nhật, bổ sung tại khu vực nội thành phát triển là : 23

  82,00

  1.342.618,6

  13.220

  966

   

   

                     
   
   

  PHỤ LỤC 1D: DANH MỤC DỰ ÁN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI TẠI KHU VỰC HUYN NGOẠI THÀNH

  Ban hành kèm theo Quyết định số 4965/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố

   

  STT

  Dự án

  (Tên dự án, địa điểm thực hiện)

  Chủ đầu tư

  Quy mô dự án

  Tiến độ thực hiện

  Diện tích

  đất (ha)

  Diện tích sàn (m2)

  Số lượng (căn)

  Đã hoàn thành

  Dự kiến hoàn thành

  Cao tầng

  Thấp tầng

  HUYỆN BÌNH CHÁNH

  1

  Chung cư tái định cư kết hợp văn phòng tại Lô s thuộc sự án Khu siêu thị, nhà nghỉ, bãi đậu xe thuộc Khu chức năng số 9- KĐT mới Nam Thành phố, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh

  Cty CPĐT Xây dựng 194

  0,260

  6.720

  84

  0

   

  2020

  2

  Khu nhà ở tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh

   

  19,700

  340.855

  900

  420

   

  2022

  3

  Khu dân cư Bình Lợi, tại xã Bình Lợi, huyện Bình Chánh

   

  3,550

  44.448

  0

  249

   

  2022

  4

  Khu dân cư An Hạ tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh

   

  3,040

  50.305

  0

  244

   

  2022

  5

  Khu trung tâm thương mại dịch vụ và nhà ở tại thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh

   

  3,100

   

  2.000

   

   

  2014

   

   

   

  29,650

  442.328

  2.984

  913

   

   

  HUYỆN HÓC MÔN

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Khu dân cư Hoàng Long, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn

   

  0,813

  12.000

  0

  52

   

  2021

   

   

   

  0,813

  12.000

  0

  52

   

   

  HUYỆN NHÀ BÈ

  1

  Khu dân cư Sadeco Phước Kiền, huyện Nhà Bè

   

  17,390

  76.540

  0

  320

   

  2022

  2

  Khu nhà ở Nhà Bè đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiền, huyện Nhà Bè (tại phân khu 14)

   

  2,526

  34.672

  0

  89

   

  2022

  3

  Khu dân cư Hiệp Phước I, huyện Nhà Bè

  Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC)

  29,200

  353.151

  1.344

  689

   

  2023

   

   

   

  49,116

  464.363

  1.344

  1.098

   

   

  HUYỆN CỦ CHI

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phục vụ dự án Công viên Sài Gòn Safari (gđ1)

  Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Củ Chi

  18,000

  0

  0

  275

   

  2021

   

   

   

  18,000

  0,000

  0,000

  275,000

   

   

  Tổng số dự án cập nhật, bổ sung tại khu vực huyện ngoại thành là : 10

   

   

   

   

   

   

   
   

  PHỤ LỤC 5B: DANH MỤC Dự ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI TẠI KHU VỰC NỘI THÀNH PHÁT TRIỂN

  Ban hành kèm theo Quyết định số 4965/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố

   

  STT

  Dự án

  (Tên dự án, địa điểm thực hiện)

  Chủ đầu tư

  Quy mô dự án

  Tiến độ thực hiện

  Diện tích

  đất (ha)

  Diện tích sàn (m2)

  Số lượng (căn)

  Đã hoàn thành

  Dự kiến hoàn thành

  Cao tầng

  Thấp tầng

  QUẬN 2

  1

  Dự án nhà ở xã hội cho công nhân thuê thuộc Cụm công nghiệp phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2

   

  2,087

  93.937,5

  1.100

  0

   

  2027

   

   

   

  2,087

  93.937,5

  1.100

  0

   

   

  QUẬN 9

  1

  Nhà ở xã hội cho công nhân và nhà trẻ tại phường Long Trường, Quận 9

  Cty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Xây dựng Hồng Ân

  0,708

  46.240

  578

  0

   

  2022

  2

  Khu nhà ở chung cư cao tầng tại phường Phú Hữu, Quận 9

   

  0,78

  40.010

  600

  0

   

  2023

   

   

   

  1,488

  86.250,0

  1178

  0

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tổng số dự án cập nhật, bổ sung tại khu vực nội thành phát triển là: 3

  3,58

  180.187,5

  2.278

  0

   

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
  01
  Quyết định 2127/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
  Ban hành: 30/11/2011 Hiệu lực: 30/11/2011 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  02
  Luật Nhà ở của Quốc hội, số 65/2014/QH13
  Ban hành: 25/11/2014 Hiệu lực: 01/07/2015 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  03
  Luật Tổ chức chính quyền địa phương của Quốc hội, số 77/2015/QH13
  Ban hành: 19/06/2015 Hiệu lực: 01/01/2016 Tình trạng: Hết Hiệu lực một phần
  Văn bản căn cứ
  04
  Nghị định 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở
  Ban hành: 20/10/2015 Hiệu lực: 10/12/2015 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản căn cứ
  05
  Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
  Ban hành: 20/10/2015 Hiệu lực: 10/12/2015 Tình trạng: Còn Hiệu lực
  Văn bản căn cứ
  06
  Quyết định 5087/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2020
  Ban hành: 14/11/2018 Hiệu lực: 14/11/2018 Tình trạng: Đã sửa đổi
  Văn bản bị sửa đổi, bổ sung
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Quyết định 4965/QĐ-UBND cập nhật, bổ sung Quyết định 5087/QĐ-UBND ngày 14/11/2018

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân TP. HCM
  Số hiệu: 4965/QĐ-UBND
  Loại văn bản: Quyết định
  Ngày ban hành: 20/11/2019
  Hiệu lực: 20/11/2019
  Lĩnh vực: Đất đai-Nhà ở
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Võ Văn Hoan
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới