logo

Thủ tướng Chính phủ ra Công văn 1286/TTg-CN chỉ định nhà đầu tư đàm phán trực tiếp hợp đồng thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai theo hình thức Hợp đồng Dự án

Văn bản liên quan

Văn bản mới