logo

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ra Công văn 7427/BKHĐT-TTrhướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành Kế hoạch và Đầu tư năm 2018

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 7427/BKHĐT-TTr Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Trần Kỳ Sơn
  Ngày ban hành: 11/09/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 11/09/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Đầu tư
 • BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
  -------
  Số: 7427/BKHĐT-TTr
  V/v: Hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành KH&ĐT năm 2018
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2017

   
   

  Kính gửi:
  - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

   
  Ngày 30 tháng 8 năm 2017, Thanh tra Chính phủ có Văn bản số 2139/TTCP-KHTCTH về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2018. Trên tinh thần hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, căn cứ nhiệm vụ trọng tâm của ngành Kế hoạch và Đầu tư được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành kế hoạch và đầu tư năm 2018, như sau:
  I. Nội dung thanh tra, kiểm tra chuyên ngành
  Hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành kế hoạch và đầu tư cần được triển khai có hiệu quả, tập trung những nội dung, vấn đề gây bức xúc dư luận, các vi phạm pháp luật và chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành, thực thi pháp luật chuyên ngành; hạn chế tối đa chồng chéo, trùng lắp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, theo đó, các nội dung thanh tra, kiểm tra chuyên ngành kế hoạch và đầu tư năm 2018 tập trung vào các nội dung sau:
  1. Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công tại các đơn vị, tổ chức ở địa phương.
  2. Thanh tra công tác quản lý và thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP); các Chương trình, Dự án sử dụng vốn ODA thuộc phạm vi quản lý của địa phương.
  3. Thanh tra hoạt động đầu tư nước ngoài tại địa phương.
  4. Thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc các vụ việc do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở giao.
  II. Tổ chức thực hiện
  1. Trong quá trình xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2018 cần chú ý thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 và Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2017, không để xảy ra tình trạng thanh tra, kiểm tra quá 01/lần đối với doanh nghiệp. Do đó, Thanh tra Sở cần phối hợp với Thanh tra Tỉnh, Thanh tra các Sở, ngành khác, Thanh tra các quận, huyện, thị trong tỉnh để rà soát, xử lý chồng; chéo trước khi trình phê duyệt.
  2. Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí nhân lực và các điều kiện cần thiết để đảm bảo hoàn thành có chất lượng Kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt.
  3. Kế hoạch thanh tra chuyên ngành sau khi được ban hành cần phải được theo dõi, đánh giá việc thực hiện, đồng thời tiến hành sơ kết, tổng kết, báo cáo định kỳ gửi về Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định tại Thông tư số 08/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
  4. Thanh tra Sở tổ chức theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra theo quy định.
  5. Thanh tra Bộ có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra chuyên ngành năm 2018 của các Sở Kế hoạch và Đầu tư; tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo Bộ trưởng và Thanh tra Chính phủ.
  Trên đây là hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, triển khai thực hiện./.
   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Bộ trưởng (để b/c);
  - Thứ trưởng Nguyễn Văn Trung (để b/c);
  - Thanh tra Chính phủ;
  - Trung tâm Tin học (để đăng trên trang Web Bộ);
  - Lưu: VT, TTr.
  TL. BỘ TRƯỞNG
  CHÁNH THANH TRA
  Trần Kỳ Sơn

   
   
   
 • Không có văn bản liên quan.

 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Bộ Kế hoạch và Đầu tư ra Công văn 7427/BKHĐT-TTrhướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành Kế hoạch và Đầu tư năm 2018

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
  Số hiệu: 7427/BKHĐT-TTr
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 11/09/2017
  Hiệu lực: 11/09/2017
  Lĩnh vực: Đầu tư
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Trần Kỳ Sơn
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới