logo

Văn phòng Chính phủ ra Công văn 8496/VPCP-CN về việc đầu tư cải tạo, quản lý, vận hành đoạn tuyến đường sắt Đà Lạt - Trại Mát và các công trình liên quan theo hình thức đối tác công tư (PPP)

Văn bản liên quan

Văn bản mới