logo

Văn phòng Chính phủ ra Thông báo 309/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về đầu tư, xây dựng và kinh doanh trong lĩnh vực hàng không, việc cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không và Giấy phép kinh doanh hàng không chu

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ Số công báo: Theo văn bản
  Số hiệu: 309/TB-VPCP Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Thông báo Người ký: Nguyễn Cao Lục
  Ngày ban hành: 18/07/2017 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 18/07/2017 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Đầu tư, Giao thông
 •  

  VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
  -------
  Số: 309/TB-VPCP
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------
  Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2017
   
   
  THÔNG BÁO
  KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRỊNH ĐÌNH ĐŨNG TẠI CUỘC HỌP VỀ ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG, VIỆC CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG VÀ GIẤY PHÉP KINH DOANH HÀNG KHÔNG CHUNG
   
   
  Ngày 24 tháng 5 năm 2017, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp về đầu tư, xây dựng và kinh doanh trong lĩnh vực hàng không, việc cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không và Giấy phép kinh doanh hàng không chung; tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Giao thông vận tải, Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp và Văn phòng Chính phủ.
  Sau khi nghe Bộ Giao thông vận tải và Bộ Quốc phòng báo cáo, ý kiến đại diện lãnh đạo các Bộ và các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã kết luận như sau:
  1. Đầu tư, xây dựng và kinh doanh trong lĩnh vực hàng không là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, đòi hỏi một lượng vốn đầu tư lớn; đồng thời, đây cũng là một ngành đặc thù, ảnh hưởng trực tiếp đến quốc phòng, an ninh quốc gia, công tác đối ngoại và an toàn giao thông. Để nâng cao hiệu quả đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy các Doanh nghiệp phát triển lành mạnh và bền vững, việc chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp Giấy phép kinh doanh vào lĩnh vực hàng không cần được xem xét một cách thận trọng và đúng quy định pháp luật; bảo đảm tuyệt đối an toàn và an ninh hàng không trong mọi tình huống.
  2. Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm hướng dẫn các Doanh nghiệp tham gia đầu tư, xây dựng và kinh doanh trong lĩnh vực hàng không thực hiện đúng quy định tại Luật đầu tư, Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam và các quy định pháp luật liên quan; đồng thời, rà soát, thẩm định kỹ các trường hợp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không, Giấy phép kinh doanh hàng không chung trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
  3. Về việc cấp Giấy phép kinh doanh hàng không chung cho Công ty cổ phần dịch vụ bay và du lịch biển Tân Cảng, giao Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính và các cơ quan liên quan, hướng dẫn Công ty cổ phần dịch vụ bay và du lịch biển Tân Cảng hoàn thiện Hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh hàng không chung theo đúng quy định pháp luật; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
  4. Đối với việc gia hạn Giấy phép kinh doanh hàng không chung của Công ty cổ phần dịch vụ Globaltrans Air (Công ty GTA), Bộ Giao thông vận tải xem xét, hướng dẫn Công ty GTA thực hiện thủ tục xin cấp lại Giấy phép kinh doanh hàng không chung theo đúng quy định pháp luật.
  5. Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành và địa phương liên quan kiểm tra, rà soát việc thực hiện Quy hoạch ngành và lĩnh vực, các quy định pháp luật như điều kiện, thủ tục, cơ chế quản lý đầu tư, xây dựng, sử dụng đất và vốn đầu tư của Nhà nước, đáp ứng các yêu cầu về bảo đảm chất lượng, an toàn hàng không, quốc phòng và an ninh quốc gia, trách nhiệm quản lý của nhà nước đối với Dự án đầu tư, xây dựng Cảng hàng không Vân Đồn và Cảng hàng không Lào Cai; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31 tháng 8 năm 2017.
  Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.
   
   Nơi nhận:
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
  - Các Bộ: GTVT, QP, KH&ĐT, TC, XD, CA, CT, TN&MT, TP, NHNNVN, VH, TT&DL;
  - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
  - Ủy ban An ninh hàng không quốc gia;
  - Ủy ban An toàn giao thông quốc gia;
  - Cục Hàng không Việt Nam;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NC, KTTH, PL, ĐMDN;
  - Lưu: VT, CN (2). LM
  KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
  PHÓ CHỦ NHIỆM
  Nguyễn Cao Lục
 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Văn phòng Chính phủ ra Thông báo 309/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về đầu tư, xây dựng và kinh doanh trong lĩnh vực hàng không, việc cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không và Giấy phép kinh doanh hàng không chu

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Văn phòng Chính phủ
  Số hiệu: 309/TB-VPCP
  Loại văn bản: Thông báo
  Ngày ban hành: 18/07/2017
  Hiệu lực: 18/07/2017
  Lĩnh vực: Đầu tư, Giao thông
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Theo văn bản
  Người ký: Nguyễn Cao Lục
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới