logo

Công văn 1632/TTg-CN bổ sung danh mục các dự án điện mặt trời vào quy hoạch phát triển điện lực

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 1632/TTg-CN Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Trịnh Đình Dũng
  Ngày ban hành: 20/11/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 20/11/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Điện lực, Công nghiệp
 • THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
  -------

  Số: 1632/TTg-CN
  V/v bổ sung danh mục các dự án điện mặt trời vào quy hoạch phát triển điện lực.

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2020

   

   

  Kính gửi: Bộ Công Thương.

   

  Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 6965/BCT-ĐL ngày 18 tháng 9 năm 2020 về việc xem xét bổ sung quy hoạch các dự án điện mặt trời theo Thông báo số 221/TB-VPCP ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ; văn bản số 6284/BCT-ĐL ngày 24 tháng 8 năm 2020 về việc bổ sung các dự án nhà máy điện mặt trời Xuyên Hà, Ea T’ling và Cư Knia, tỉnh Đắk Nông vào quy hoạch phát triển điện lực; văn bản số 4427/BCT-ĐL ngày 18 tháng 6 năm 2020 về việc bổ sung các nhà máy điện mặt trời trên địa bàn tỉnh Nghệ An vào quy hoạch phát triển điện lực; căn cứ kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về phát triển năng lượng tái tạo và những vấn đề liên quan an ninh kinh tế (Thông báo số 14/TB-VPCP ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ); căn cứ Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

  1. Đồng ý đề nghị của Bộ Công Thương tại các văn bản nêu trên về việc bổ sung danh mục các dự án điện mặt trời và lưới điện đấu nối vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh để triển khai thực hiện theo cơ chế đấu thầu/đấu giá phát triển điện mặt trời được cấp có thẩm quyền ban hành.

  Chi tiết danh mục các dự án và lưới điện đấu nối vào hệ thống điện quốc gia trong Phụ lục kèm theo.

  2. Bộ Công Thương:

  a) Chịu trách nhiệm toàn diện về các dự án điện mặt trời và lưới điện đấu nối vào hệ thống điện quốc gia trong danh mục nêu trên đã được thẩm định đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với các quy hoạch có liên quan, cũng như các yêu cầu khả thi, công khai, minh bạch, đồng bộ và hiệu quả kinh tế chung.

  b) Khẩn trương hoàn thiện cơ chế xác định giá điện cạnh tranh cho phát triển các dự án điện mặt trời theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại văn bản số 221/TB-VPCP ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ để triển khai thực hiện, đảm bảo hiệu quả tốt nhất cho đất nước.

  c) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn chặt chẽ việc triển khai các dự án điện mặt trời được bổ sung quy hoạch nêu trên theo đúng quy định của pháp luật và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ có liên quan, bảo đảm phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, an ninh quốc phòng, an ninh kinh tế, đồng bộ giữa nguồn với lưới điện, không để xảy ra tình trạng quá tải lưới điện khi đưa vào vận hành; chỉ đạo kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong quá trình thực hiện các dự án.

  d) Khẩn trương hoàn thành Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII) với chất lượng cao nhất, trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

  3. Ủy ban nhân dân các tỉnh có các dự án điện mặt trời và lưới điện đấu nối được bổ sung quy hoạch phát triển điện lực nêu trên có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư phát triển các dự án điện mặt trời thực hiện theo có chế đấu thầu/đấu giá phát triển điện mặt trời được cấp có thẩm quyền ban hành; quản lý chặt chẽ quá trình đầu tư xây dựng các dự án theo đúng quy định của pháp luật, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Công Thương./.

   

  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
  - Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD, TN&MT, NN&PTNT, KH&CN, CA, QP;
  - UBQLV nhà nước tại doanh nghiệp;
  - UBND các tỉnh: Thừa Thiên Huế, Bình Phước, Long An, Lâm Đồng, An Giang, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Ninh Thuận, Đồng Nai, Nghệ An;
  - Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
  - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, NN, KGVX, PL;
  - Lưu: VT, CN (2). nvq

  KT. THỦ TƯỚNG
  PHÓ THỦ TƯỚNG
  Trịnh Đình Dũng

   

  PHỤ LỤC

  DANH MỤC CÁC DỰ ÁN NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI VÀ LƯỚI ĐIỆN ĐẤU NỐI BỔ SUNG VÀO QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC, TIẾN ĐỘ VẬN HÀNH ĐẾN NĂM 2025
  (Kèm theo Công văn số: 1632/TTg-CN ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)

   

  STT

  Tên dự án nhà máy điện mặt trời (ĐMT)

  Công suất (MWp)

  Địa điểm

  Phương án đấu nối

  Ghi chú

  1

  ĐMT Phong Hòa

  50

  Xã Phong Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

  - Xây dựng mới trạm biến áp nâng áp 22/110 kV ĐMT Phong Hòa, công suất 63 MVA tại Nhà máy điện mặt trời Phong Hòa.

  - Đường dây 110 kV mạch kép đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110 kV Phong Điền II - trạm 220 kV Phong Điền, chiều dài 2 km, tiết diện 330 mm2

   

  2

  ĐMT MT1

  30

  Xã Lộc Thạnh, huyện lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

  - Xây dựng mới trạm biến áp 110 kV ĐMT MT1 công suất 25 MVA.

  - Đường dây 110 kV mạch kép từ ĐMT MT1 đấu về Trạm biến áp 110 kV Hoa Lư (hoặc trạm cắt 110 kV liền kề trạm 110 kV Hoa Lư), chiều dài 8 km, tiết diện 185 mm2.

   

  3

  ĐMT MT2

  30

  Xã Lộc Thanh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

  Lắp máy biến áp T2 công suất 25 MVA tại Trạm biến áp 110 kV ĐMT MT1.

   

  4

  ĐMT Lộc Thạnh 1-1

  50

  Xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

  - Xây dựng mới Trạm biến áp 110 kV, công suất 63 MVA.

  - Xây dựng mới đường dây 110 kV mạch đơn đấu nối ĐMT Lộc Thạnh 1-1 về trạm biến áp 110 kV Hoa Lư (hoặc trạm cắt 110 kV liền kề với trạm 100 kV Hoa Lư), chiều dài 7,2 km, tiết diện 240 mm2.

   

  5

  ĐMT Đức Huệ 2

  49

  Xã Mỹ Thạch Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

  Lắp thêm máy biến áp T2 công suất 63 MVA tại Trạm biến áp 110 kV ĐMT Đức Huệ 1 hiện hữu.

   

  6

  ĐMT Tam Bố

  50

  Xã Tam Bố, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

  - Xây dựng trạm biến áp 22/110 tại ĐMT Tam Bố, công suất 63 MVA.

  - Xây dựng mới đường dây 110 kV mạch kép đấu chuyển tiếp trên đường dây 110 kV Thủy điện Đa Dâng 3 - Di Linh, dây dẫn AC-240 mm2, chiều dài 1 km.

   

  7

  ĐMT An Cư

  50

  Xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang

  - Xây dựng mới Trạm biến áp 220 kV, công suất 63 MVA.

  - Xây dựng mới đường dây 220 kV mạch kép đấu nối nhà máy chuyển tiếp trên đường dây 220 kV Châu Đốc - Kiên bình, chiều dài 0,5 km.

   

  8

  ĐMT Ninh Sim

  40

  Xã Ninh Sim, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

  - Xây dựng trạm biến áp 22/110 tại ĐMT Ninh Sim, công suất 50 MVA.

  - Xây dựng mới đường dây 110 kV mạch đơn đấu về Nhà máy bã mía Ninh Hòa, dây dẫn AC-185 mm2, chiều dài 6,5 km.

   

  9

  ĐMT Hải Lý Bình Phước 1

  50

  Xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

  - Xây dựng mới trạm biến áp 220 kV ĐMT Hải Lý Bình Phước 1 công suất 50 MVA.

  - Xây dựng đường dây 220 kV mạch đơn dài khoảng 3,5 km đấu nối đến trạm cắt 220 kV Lộc Tấn, tiết diện 400 mm2.

   

  10

  ĐMT Đầm An Khê

  50

  Mặt đầm An Khê, xã Phổ Khánh, huyện Phổ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

  - Xây dựng trạm biến áp 22/110 tại ĐMT Đầm An Khê, công suất 50 MVA.

  - Xây dựng đường dây 110 kV mạch kép đấu về Trạm biến áp 110 kV Đức Phổ, chiều dài 1,5 km, tiết diện 240 mm2.

   

  11

  ĐMT Đầm Nước Mặn

  50

  Mặt đầm nước mặn, xã Phổ Khánh, huyện Phổ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

  - Xây dựng trạm biến áp 22/110 tại ĐMT Đầm Nước Mặn, công suất 63 MVA.

  - Xây dựng đường dây 110 kV mạch đơn đấu về TBA 110 kV Đức Phổ, chiều dài 4 km, tiết diện 185 mm2.

   

  12

  ĐMT Tân Xuân

  29.517

  Xã Tân Xuân, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

  - Xây dựng Trạm biến áp 110 kV, công suất 40 MVA.

  - Xây dựng đường dây 110 kV mạch đơn về thanh cái 110 kV Trạm biến áp 220 kV Hàm Tân, dài 3km, dây dẫn ACSR 240 mm2.

   

  13

  ĐMT Easup 1

  50

  Xã Cư M’Lan, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk

  - Xây dựng trạm biến áp nâng áp 22/110 kV Nhà máy điện mặt trời Ea Súp 1, công suất 1x63 MVA.

  - Xây dựng đường dây mạch đơn 110kV từ trạm biến áp 22/110kV Nhà máy điện mặt trời Ea Súp 1 đấu nối vào thanh cái 110 kV trạm biến áp 110 kV Ea sup, dây dẫn ACSR 240 mm2, dài khoảng 9 km.

   

  14

  ĐMT Ayun Pa

  25

  Thị trấn Ayun Pa, tỉnh Gia Lai

  - Xây dựng trạm biến áp nâng 22/110 kV tại ĐMT Ayun Pa, công suất 25 MVA.

  - Xây dựng đường dây 110 kV mạch kép đấu chuyển tiếp trên đường dây 110 kV Chư Sê - Ayun Pa, chiều dài 0,5 km, tiết diện 240 mm2.

   

  15

  ĐMT Phú Thiện

  40

  Xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai

  - Xây dựng trạm biến áp nâng 22/110 kV tại ĐMT Phú Thiện, công suất 40 MVA.

  - Xây dựng đường dây 110 kV mạch kép đấu chuyển tiếp trên đường dây 110 kV Ayun Pa - Ea H’Leo, chiều dài 1,5 km, tiết diện 240 mm2.

   

  16

  ĐMT Phước Trung

  50

  Xã Phước Trung, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận

  - Xây dựng mới trạm biến áp 220 kV ĐMT Phước Trung công suất 63 MVA.

  - Nhà máy ĐMT Phước Trung đấu nối bằng đường dây mạch kép chuyển tiếp trên 1 mạch đường dây 220 kV Nha Trang - Tháp Chàm, chiều dài 0,4 km, tiết diện ACSR 400 mm2.

   

  17

  ĐMT Ia Rsuom - Bitexco - Tô Na

  14,8

  Xã Ia Rsuom, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai

  Đấu nối vào thanh cái 22 kV Nhà máy thủy điện Đăk Srông 3B

   

  18

  ĐMT Trang Đức

  49

  Xã Chư Gu, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai

  - Xây dựng trạm biến áp nâng 22/110 kV tại ĐMT Trang Đức, công suất 50 MVA.

  - Đường dây 110 kV mạch kép đấu nối ĐMT Trang Đức chuyển tiếp trên đường dây 110 kV TĐ Krông Pa - Thủy điện Đăk Srông 3B, chiều dài 1,5 km, tiết diện phân pha 2x240 mm2.

   

  19

  ĐMT Ia Lốp 1

  50

  Xã Ia Lốp, huyện Ea Súp, tỉnh Đăk Lăk

  - Xây dựng trạm biến áp nâng 22/110 kV tại ĐMT Ia Lốp 1, công suất 63 MVA.

  - Xây dựng đường dây 110 kV mạch đơn đấu vào thanh cái 110 kV ĐMT Long Thành 1, chiều dài 0,5 km, dây dẫn 240 mm2.

  - Mở rộng 01 ngăn lộ 110kV tại ĐMT Long Thành 1

   

  20

  ĐMT Phước Hữu 2

  230

  Xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

  - Xây dựng trạm biến áp nâng 22/220 kV ĐMT Phước Hữu 2, công suất 2x125 MVA.

  - Xây dựng đường dây 220 kV mạch kép, dây dẫn phân pha 2xACSR-400 mm2, chiều dài khoảng 32,5 km đấu vào thanh cái 220 kV Trạm biến áp 500/220 kV Vĩnh Tân.

   

  21

  ĐMT Trị An

  126

  Khu vực công trình thủy điện Trị An thuộc huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

  - Trạm biến áp nâng 22/110 kV Trị An, công suất 2x63 MVA.

  - Xây dựng mới đường dây 110 kV mạch đơn từ trạm biến áp nâng áp ĐMT Trị An 1 (công suất 45 MW) đấu vào ngăn lộ 110 kV mở rộng Nhà máy thủy điện Trị an, chiều dài 5,5 km, tiết diện AC-300 mm2

  - Xây dựng mới đường dây 22 kV mạch kép (treo trước 01 mạch) đấu nối từ trạm biến áp nâng ĐMT Trị An 2 (công suất 81 MW) đấu vào trạm biến áp 22/110 kV Vĩnh An, chiều dài 5,0 km, tiết diện AC-240 mm2.

   

  22

  ĐMT nối Hồ Vực Mấu

  200

  Xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

  - Xây dựng trạm nâng áp 22/220 kV ĐMT nối hồ Vực Mấu công suất (125+63) MVA.

  - Xây dựng đường dây 220 kV mạch kép từ trạm biến áp 220 kV ĐMT nối hồ Vực Mấu đấu nối chuyển tiếp vào đường dây 220 kV Quỳnh Lưu - Hưng Đông, dây dẫn phân pha ACSR-2x330 mm2, chiều dài 6 km.

   

  23

  ĐMT hồ Khe Gỗ

  250

  Xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

  - Xây dựng trạm nâng áp 22/110 kV ĐMT Khê Gỗ công suất 4x63 MVA.

  - Xây dựng đường dây 110 kV mạch kép từ trạm biến áp 110 kV ĐMT Khe Gỗ đấu nối về thanh cái 110 kV của trạm 220 kV Quỳnh Lưu, dây dẫn phân pha ACSR-2x240 mm2, chiều dài 20 km.

  - Mở rộng 02 ngăn lộ 110 kV tại trạm 220 kV Quỳnh Lưu đế đấu nối Nhà máy điện mặt trời hồ Khe Gỗ.

   

  24

  ĐMT Xuyên Hà

  130

  Xã Đức Xuyên, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

  - Xây dựng trạm biến áp nâng áp 22/220 kV tại nhà máy ĐMT Xuyên Hà quy mô công suất 1x125 MVA;

  - Xây dựng đường dây 220 kV mạch kép từ trạm biến áp nâng áp 22/220 kV nhà máy ĐMT Xuyên Hà đấu chuyển tiếp vào đường dây 220 kV Buôn Kuôp - Thủy điện Buôn Tua Srah, chiều dài khoảng 0,5 km, dây dẫn ACSR-2x400mm2.

   

  25

  ĐMT Ea T’ling

  95

  Thị trấn Ea T’ling, xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

  - Xây dựng trạm biến áp nâng áp 22/110 kV tại nhà máy điện mặt trời Ea T’ling quy mô công suất (40+63) MVA;

  - Xây dựng đường dây 110 kV mạch kép từ trạm biến áp nâng áp 22/110 kV nhà máy ĐMT Ea T’ling đấu chuyển tiếp vào đường dây 110 kV Buôn Kuôp - Krông Nô, chiều dài khoảng 2 km, dây dẫn ACSR-240mm2.

   

  26

  ĐMT Cư Knia

  180

  Thị trấn Ea T’ling, xã Trúc Sơn và xã Cư Knia, huyện Cư Jút

  - Xây dựng trạm biến áp nâng áp 22/220 kV tại nhà máy ĐMT Cư Knia quy mô công suất 160 MVA;

  - Xây dựng trạm cắt 220 kV đặt gần vị trí dự kiến đấu nối trên đường dây 220 kV Buôn Kuôp - Nhà máy Điện phân nhóm, gồm 3 ngăn lộ 220 kV, có nhiệm vụ đấu nối nhà máy ĐMT Cư Knia vào hệ thống và giảm tổn thất công suất trong chế độ nhà máy ĐMT Cư Knia không phát điện.

  - Xây dựng đường dây 220 kV mạch đơn từ trạm biến áp nâng áp 22/220 kV nhà máy ĐMT Cư Knia đấu vào trạm cắt 220 kV, chiều dài khoảng 7km, dây dẫn ACSR-330mm2.

   

   

   

   

 • Loại liên kết văn bản
 • Hiệu lực văn bản

  Hiệu lực liên quan

  Văn bản chưa có liên quan hiệu lực
 • Văn bản đang xem

  Công văn 1632/TTg-CN bổ sung danh mục các dự án điện mặt trời vào quy hoạch phát triển điện lực

  In lược đồ
  Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
  Số hiệu: 1632/TTg-CN
  Loại văn bản: Công văn
  Ngày ban hành: 20/11/2020
  Hiệu lực: 20/11/2020
  Lĩnh vực: Điện lực, Công nghiệp
  Ngày công báo: Đang cập nhật
  Số công báo: Đang cập nhật
  Người ký: Trịnh Đình Dũng
  Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Tình trạng: Còn Hiệu lực
 • Tải văn bản tiếng Việt

Văn bản liên quan

Văn bản mới