logo

Quyết định 2162/QĐ-UBND Ninh Thuận Danh mục dự án Trung tâm Điện lực LNG Cà Ná giai đoạn 1, công suất 1.500 MW

Văn bản liên quan

Văn bản mới