logo

Kế hoạch 190/KH-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc triển khai thực hiện công tác chuẩn hóa dữ liệu, số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Văn bản liên quan

Văn bản mới