logo

Quyết định 2917/QĐ-TCHQ về việc ban hành Kế hoạch hành động của Tổng cục Hải quan thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 06/06/2017 và tiếp tục triển khai Nghị quyết 35/NQ-CP trong năm 2017, tầm nhìn 2020

Văn bản liên quan

Văn bản mới