logo

Quyết định 62/2017/QĐ-UBND Quảng Ngãi phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức cấp xã và người quản lý doanh nghiệp

Văn bản liên quan

Văn bản mới