logo

Công văn 1113/BGDĐT-GDTrH thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020

 • Thuộc tính văn bản

  Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Số công báo: Đang cập nhật
  Số hiệu: 1113/BGDĐT-GDTrH Ngày đăng công báo: Đang cập nhật
  Loại văn bản: Công văn Người ký: Nguyễn Hữu Độ
  Ngày ban hành: 30/03/2020 Hết hiệu lực: Đang cập nhật
  Áp dụng: 30/03/2020 Tình trạng hiệu lực: Còn Hiệu lực
  Lĩnh vực: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  _________

  Số: 1113/BGDĐT-GDTrH

  V/v Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

  Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2020

   

   

   

   

  Kính gửi:

  - Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố;

  - Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu.

   

  Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ngày 13/3/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành Quyết định số 736/QĐ-BGDĐT điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng cho năm học 2019-2020; ngày 25/3/2020 Bộ GDĐT đã ban hành Công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình cho học sinh phổ thông trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường vì dịch COVID-19 năm học 2019-2020. Để bảo đảm hoàn thành chương trình giáo dục và kết thúc năm học, tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các môn học của học kì II năm học 2019-2020. Cụ thể như sau:

  1. Tiếp tục thực hiện Công văn số 5842/BGDĐT-GDTrH ngày 01/9/2011 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông và thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học các môn học kèm theo Công văn này để dạy và học phù hợp với thời gian còn lại của năm học 2019-2020.

  Đối với các môn thực hiện theo chương trình nâng cao, cơ sở giáo dục trung học căn cứ vào nội dung Công văn này để chủ động điều chỉnh nội dung dạy học tương ứng, phù hợp theo đặc thù của môn học.

  Đối với các môn học Mĩ thuật, Âm nhạc, Thể dục, cơ sở giáo dục trung học chủ động điều chỉnh nội dung và hình thức tổ chức dạy học phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ sở giáo dục.

  2. Không kiểm tra, đánh giá đối với những nội dung kiến thức đã tinh giản theo Công văn số 5842/BGDĐT-GDTrH ngày 01/9/2011 và các nội dung “Không dạy”; “Không làm"; “Không thực hiện”; “Khuyến khích học sinh tự học (tự đọc, tự xem, tự làm, tự thực hiện)" theo hướng dẫn tại Công văn này.

  Bộ GDĐT yêu cầu các Sở GDĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục trung học thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng dẫn tại Công văn này, đồng thời vẫn tiếp tục thực hiện Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03/10/2017 về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018.

  Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có góp ý thêm hoặc có vướng mắc, đề nghị Sở GDĐT báo cáo về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Trung học) bằng văn bản và gửi qua email: vugdtrh@moet.gov.vn để kịp thời giải quyết./.

   

  Nơi nhận:

  - Như trên;

  - Bộ trưởng (để b/c);

  - Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);

  - Các Cục, Vụ, Viện KHGDVN;

  - Lưu: VT, Vụ GDTrH.

  KT. BỘ TRƯỞNG

  THỨ TRƯỞNG

   

   

   

  Nguyễn Hữu Độ

   

   

   
   
   

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  ____________

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

   

   

  HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2019-2020
  MÔN CÔNG NGHỆ

  (Kèm theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

   

  Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Căn cứ vào hướng dẫn, các cơ sở giáo dục trung học chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế.

  1. Lớp 6

  TT

  Chương

  Bài

  Nội dung điều chỉnh

  Hướng dẫn thực hiện

  1

  Chương III.

  NẤU ĂN TRONG

  GIA ĐÌNH

  Bài 18. Các phương pháp chế biến thực phẩm

  Mục I. Phương pháp chế biến thực phẩm có sử dụng nhiệt

  Tiểu mục 1b; 4a

  Không dạy

  Mục I. Phương pháp chế biến thực phẩm có sử dụng nhiệt

  Tiểu mục 1a; 1c; 4b; 4c.

  Tự học có hướng dẫn

  2

  - Bài 19. Thực hành: Trộn dầu giấm Rau xà lách

  - Bài 20. Thực hành: Trộn hỗn hợp Nộm rau muống

  Hai bài

  Tích hợp thành một chủ đề

  3

  Bài 21. Tổ chức bữa ăn hợp lí trong gia đình

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc.

  4

  Bài 22. Quy trình tổ chức bữa ăn

  Mục III. Chế biến món ăn

  Không dạy

  Mục IV. Bày bàn và thu dọn sau khi ăn

  Tự học có hướng dẫn

  Mục I, II

  Tích hợp với bài 23

  5

  Bài 23. Thực hành: Xây dựng thực đơn

  Cả bài

  Tích hợp với bài 22

  6

  Bài 24. Thực hành: Tỉa hoa trang trí món ăn từ một số loại rau, củ, quả

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc và thực hành ở nhà.

  7

  Bài: Ôn tập

  Cả bài

  Hướng dẫn học sinh tự ôn tập.

  8

  Chương IV.

  THU, CHI

  TRONG GIA ĐÌNH

  - Bài 25. Thu nhập của gia đình

  - Bài 26. Chi tiêu trong gia đình

  - Bài 27. Thực hành: Bài tập tình huống về thu, chi trong gia đình

  Cả bài

  Tích hợp thành một chủ đề

   

  2. Lớp 7

  TT

  Chương

  Bài

  Nội dung điều chỉnh

  Hướng dẫn thực hiện

  Phần 2. Lâm nghiệp

  1

  Chương I.

  KĨ THUẬT GIEO TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY RỪNG

  Bài 25. Thực hành Gieo hạt và cấy cây vào bầu đất

  Cả bài

  Hướng dẫn học sinh tự đọc và thực hành ở nhà.

  2

  - Bài 26. Trồng cây rừng

  - Bài 27. Chăm sóc rừng sau khi trồng

  Hai bài

  Tích hợp thành chủ đề: “Trồng và chăm sóc cây rừng”

  3

  Chương II. KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ RỪNG

  Bài 28. Khai thác rừng

  - Mục I. Các loại khai thác rừng

  - Mục II. Điều kiện áp dụng khai thác rừng hiện nay.

  Tích hợp với bài 29

  Mục III. Phục hồi rừng sau khai thác

  - Khuyến khích học sinh tự đọc.

  4

  Bài 29. Bảo vệ và khoanh nuôi rừng

  Cả bài

  Tích hợp với mục I, II (bài 28) thành chủ đề: “Khai thác và bảo vệ rừng”

  Phần 3. Chăn nuôi

  5

  Chương I.

  ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT CHĂN NUÔI

  Bài 30. Vai trò và nhiệm vụ phát triển chăn nuôi

  Mục I. Khái niệm về giống vật nuôi

  Tích hợp với bài 31

  Mục II. Nhiệm vụ của ngành chăn nuôi ở nước ta

  Không dạy

  6

  Bài 31. Giống vật nuôi

  Mục I. Khái niệm về giống vật nuôi

  Không dạy

   

  Mục II. Vai trò của giống vật nuôi trong chăn nuôi

  Tích hợp mục I (bài 30) thành chủ đề: “Vai trò của ngành chăn nuôi và giống vật nuôi”.

  7

  Bài 32. Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi

  - Mục I. Khái niệm về sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi

  - Mục III. Các yếu tố tác động đến sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi

  Tích hợp với bài 33

  Mục II. Đặc điểm sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi

  Không dạy

  8

  Bài 33. Một số phương pháp chọn lọc và quản lí giống vật nuôi

  - Mục I. Khái niệm về chọn giống vật nuôi

  - Mục II. Một số phương pháp chọn giống vật nuôi

  Tích hợp mục I, III (bài 32) với mục I (bài 34) thành chủ đề “Chọn lọc giống vật nuôi”

  Mục III. Quản lí giống vật nuôi

  Không dạy

  9

  Bài 34. Nhân giống vật nuôi

  Mục I. Chọn phối

  Tích hợp với bài 33

  Mục II. Nhân giống thuần chủng

  Không dạy

  10

  Bài 35. Thực hành: Nhận biết và chọn một số giống gà qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều

  - Mục I. Vật liệu và dụng cụ cần thiết

  - Mục II. Quy trình thực hành Bước 1. Nhận xét ngoại hình

  - Mục III. Thực hành

  Tích hợp với bài 36

   

  Mục II: Quy trình thực hành

  Bước 2: Đo một số chiều đo để chọn gà mái

  Không dạy

  11

  Bài 36. Thực hành: Nhận biết một số giống lợn (heo) qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều

  - Mục I. Vật liệu và dụng cụ cần thiết

  - Mục II. Quy trình thực hành Bước 2. Đo một số chiều đo

  Không dạy

  - Mục II. Quy trình thực hành

  Bước 1. Quan sát đặc điểm ngoại hình

  - Mục III. Thực hành

  Tích hợp mục I, II. bước 1 với mục III (bài 35) thành chủ đề: “Nhận biết một số giống gà, lợn (heo) qua quan sát ngoại hình”

  12

  - Bài 41. Thực hành: Chế biến thức ăn họ đậu bằng nhiệt

  - Bài 42. Thực hành: Chế biến thức ăn giàu gluxit bằng men

  Hai bài

  Tích hợp thành chủ đề. Hướng dẫn học sinh thực hành ở nhà. Học sinh thực hành và báo cáo kết quả.

  13

  Chương II. QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ

  MÔI TRƯỜNG

  TRONG

  CHĂN NUÔI

  - Bài 44. Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi

  - Bài 45. Nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi

  - Bài 46. Phòng, trị bệnh cho vật nuôi

  Ba bài

  Tích hợp thành chủ đề: “Nuôi dưỡng, chăm sóc và phòng trị bệnh cho vật nuôi.”

  14

  Bài 47. Vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  Phần 4. Thủy sản

  15

  Chương I.

  ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ

  THUẬT

  NUÔI THỦY SẢN

  - Bài 50. Môi trường nuôi thủy sản

  - Bài 51. Thực hành: Xác định nhiệt độ, độ trong và độ pH của nước nuôi thủy sản

  Hai bài

  Tích hợp thành chủ đề: “Môi trường nuôi thủy sản”

  16

  - Bài 52. Thức ăn của động vật thủy sản (tôm, cá)

  - Bài 53. Thực hành: Quan sát để nhận biết các loại thức ăn của động vật thủy sản (tôm, cá)

  Hai bài

  Tích hợp thành chủ đề: “Thức ăn của động vật thủy sản”

  17

  Chương II. QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ

  MÔI TRƯỜNG TRONG NUÔI THỦY

  SẢN

  Bài 55: Thu hoạch, bảo quản và chế biến sản phẩm thủy sản

  Cả bài

  Tự học có hướng dẫn

   

  3. Lớp 8

  TT

  Chương

  Bài

  Nội dung điều chỉnh

  Hướng dẫn thực hiện

  1

  Chương VII.

  ĐỒ DÙNG ĐIỆN GIA ĐÌNH

  Bài 39. Đèn huỳnh quang

  Mục III. So sánh đèn sợi đốt và đèn huỳnh quang

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  - Mục I. Đèn ống huỳnh quang

  - Mục II. Đèn Compac huỳnh quang

  Tích hợp với bài 40

  2

  Bài 40. Thực hành: Đèn ống huỳnh quang

  Cả bài

  Tích hợp với mục I, II (bài 39) thành chủ đề: “Đèn huỳnh quang”

  3

  Bài 41. Đồ dùng loại điện nhiệt: Bàn là điện

  Mục I. Đồ dùng loại điện - nhiệt.

  Tiểu mục 2. Dây đốt nóng

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  - Mục I.1. Nguyên lý làm việc

  - Mục II. Bàn là điện

  Tích hợp với bài 42

   

  Bài 42. Bếp điện, nồi cơm điện

  Mục I. Bếp điện

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  4

  Mục II. Nồi cơm điện

  Tích hợp với mục I.1, II (bài 41) thành chủ đề: “Đồ dùng loại điện - nhiệt”

  5

  Bài 44. Đồ dùng loại điện - cơ: Quạt điện, máy bơm nước

  Mục I. Động cơ điện một pha. Tiểu mục:

  2. Nguyên lí làm việc

  3. Các số liệu kĩ thuật

  Khuyến khích học sinh tự đọc

   

  - Mục I.1. Cấu tạo

  - Mục I.4. Sử dụng

  - Mục II. Quạt điện

  - Mục III. Máy bơm nước

  Tích hợp với bài 45

  6

  Bài 45. Thực hành: Quạt điện

  Cả bài

  Tích hợp với mục I.1, I.4, II, III (bài 44) thành chủ đề: “Đồ dùng loại điện - cơ”

  7

  Chương VIII

  MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

  Bài 53. Thiết bị bảo vệ của mạng điện trong nhà

  Mục II. Áp tô mát

  Hướng dẫn học sinh tự học

  Mục I. Cầu chì

  Tích hợp với bài 54

  8

  Bài 54. Thực hành: Cầu chì

  Cả bài

  Tích hợp mục I (bài 53) thành chủ đề: “Thiết bị bảo vệ của mạng điện trong nhà”.

  9

  Bài 55. Sơ đồ điện

  Mục 2. Một số kí hiệu quy ước trong sơ đồ điện

  Tự học có hướng dẫn

  Mục 1. Sơ đồ điện là gì?

  Mục 3. Phân loại sơ đồ điện

  Tích hợp với bài 58

  10

  Bài 58. Thiết kế mạch điện

  Cả bài

  Tích hợp mục 1, 3 (bài 55) thành chủ đề

   

  4. Lớp 9

  TT

  Chương

  Bài

  Nội dung điều chỉnh

  Hướng dẫn thực hiện

  1

  Các mô đun:

  1) Cắt may

  2) Lắp đặt mạng điện trong nhà

  3) Nấu ăn

  4) Sửa chữa xe đạp

  5) Trồng cây ăn quả

  Các bài dạy trong học kì II

  - Những nội dung lí thuyết đơn giản, dễ hiểu.

  - Những nội dung thực hành có thể thực hiện được cả ở trường và ở nhà

  - Lựa chọn nội dung phù hợp với từng địa phương và đối tượng học sinh sao cho thuận lợi trong việc tự học ở nhà, và hướng dẫn học sinh tự học

  - Hướng dẫn học sinh nội dung thực hành ở nhà. Học sinh thực hành và báo cáo kết quả

   

   

  ______________________

   

   

   

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  ____________

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

   

   

  HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2019-2020

  MÔN CÔNG NGHỆ

  (Kèm theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

   

  Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Căn cứ vào hướng dẫn, các cơ sở giáo dục trung học chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế.

  1. Lớp 10

  TT

  Chương

  Bài

  Nội dung điều chỉnh

  Hướng dẫn thực hiện

  1

  Chương 3

  BẢO QUẢN, CHẾ BIẾN NÔNG, LÂM, THỦY SẢN

  Bài 41. Bảo quản hạt, củ làm giống

  - Mục I.1. Tiêu chuẩn hạt giống

  - Mục II. Bảo quản củ giống.

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  - Mục I.2. Các phương pháp bảo quản hạt giống

  - Mục I.3. Quy trình bảo quản hạt giống

  - Mục II. Bảo quản củ giống

  Tích hợp vào bài 44

  2

  Bài 42. Bảo quản lương thực, thực phẩm

   

  Mục I.2. Bảo quản khoai lang, sắn (củ mì).

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  - Mục I.1. Bảo quản thóc, ngô

  Tích hợp vào bài 44

  3

   

  - Mục II. Bảo quản rau, hoa, quả tươi

   

  Bài 44. Chế biến lương thực, thực phẩm

  Mục I. Chế biến gạo từ thóc

  Tích hợp với mục I.2, I.3, II (bài 41), mục I.1, II (bài 42) thành chủ đề: “Bảo quản, chế biến sản phẩm cây trồng”.

  Mục II. Chế biến sắn (khoai mì).

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  4

  - Bài 45. Thực hành: Chế biến xiro từ quả

  - Bài 47. Thực hành : Làm sữa chua hoặc sữa đậu nành bằng phương pháp đơn giản

  Hai bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc và thực hành tại gia đình.

  5

  Chương 4. DOANH NGHIỆP VÀ LỰA CHỌN LĨNH VỰC KINH DOANH

  - Bài 50. Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

  - Bài 51. Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh

  - Bài 52. Thực hành : Lựa chọn cơ hội kinh doanh

  Ba bài

  Tích hợp thành chủ đề

  6

  Chương 5

  TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÍ DOANH NGHIỆP

  - Bài 53. Xác định kế hoạch kinh doanh

  - Bài 55. Quản lý doanh nghiệp.

  - Bài 56. Thực hành: Xây dựng kế hoạch kinh doanh

  Ba bài

  Tích hợp thành chủ đề

  7

  Bài 54. Thành lập doanh nghiệp

  Mục II. Triển khai việc thành lập doanh nghiệp. Tiểu mục 2. Đăng kí kinh doanh cho doanh nghiệp

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  8

  Chủ đề

  HƯỚNG NGHIỆP

  Chủ đề Hướng nghiệp (6 tiết)

   

  Lựa chọn nội dung hướng nghiệp phù hợp tích hợp vào các Chương 3, 4, 5 (mỗi chương 1 tiết).

   

  2. Lớp 11

  TT

  Chương

  Bài

  Nội dung điều chỉnh

  Hướng dẫn thực hiện

  1

  Chương 3

  VẬT LIỆU CƠ KHÍ VÀ CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI

  Bài 16. Công nghệ chế tạo phôi

  Mục III. Công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp hàn

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  2

  Chương 5 ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

  Bài 20. Khái quát về động cơ đốt trong

  Mục I. Sơ lược lịch sử phát triển động cơ đốt trong.

  Không dạy

  - Mục II. Khái niệm và phân loại động cơ đốt trong

  - Mục III. Cấu tạo chung của động cơ đốt trong.

  Tích hợp vào bài 21

  3

  Bài 21. Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong

  - Mục I. Một số khái niệm cơ bản.

  - Mục II. Nguyên lí làm việc của động cơ 4 kì

  Tích hợp mục II, III (bài 20) thành chủ đề: “Khái quát về động cơ đốt trong”.

  Mục III. Nguyên lí làm việc của động cơ 2 kì.

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  4

  Chương 6

  CẤU TẠO CỦA

  ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

  Bài 22. Thân máy và nắp máy

  Cả bài

  Không dạy

  5

  Bài 30. Hệ thống khởi động

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  6

  Chương 7

  ỨNG DỤNG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

  Bài 33. Động cơ đốt trong dùng cho ô tô

  Mục II. Đặc điểm của hệ thống truyền lực trên ô tô. Tiểu mục 4. Các bộ phận chính của hệ thống truyền lực

  Khuyến khích học sinh tự đọc

   

  3. Lớp 12

  TT

  Chương

  Bài

  Nội dung điều chỉnh

  Hướng dẫn thực hiện

  1

  2

  Chương 4 MỘT SỐ THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ DÂN DỤNG

  Bài 18. Máy tăng âm

  Cả bài

  Không dạy

  Bài 21. Thực hành: Mạch khuếch đại âm tần.

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  3

  Chương 5

  MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU BA PHA

  Bài 23. Mạch điện xoay chiều ba pha

  - Mục III. Sơ đồ mạch điện ba pha

  - Mục IV. Ưu điểm của mạch điện ba pha bốn dây

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  4

  Chương 7

  MẠNG ĐIỆN

  SẢN XUẤT

  QUY MÔ NHỎ

  Bài 28. Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ

  Cả bài

  Không dạy

   

   

  __________________________

   

   

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  ____________

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

   

   

  HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2019-2020

  MÔN ĐỊA LÍ

  (Kèm theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

   

  Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Căn cứ vào hướng dẫn, các cơ sở giáo dục trung học chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế.

  1. Lớp 6

  TT

  Bài

  Nội dung điều chỉnh

  Hướng dẫn thực hiện

  1

  Bài 16. Thực hành. Đọc bản đồ địa hình tỉ lệ lớn

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự làm.

  2

  Bài 17. Lớp vỏ khí

  - Mục 1. Thành phần không khí

  - Mục 3. Các khối khí

  Tích hợp vào Bài 19.

  Mục 2. Cấu tạo của lớp vỏ khí (khí quyển)

  Khuyến khích học sinh tự đọc.

  3

  Bài 18. Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí

  Mục 1. Thời tiết và khí hậu

  Tích hợp vào Bài 22.

  Mục 2. Nhiệt độ không khí và cách đo nhiệt độ không khí

  Khuyến khích học sinh tự đọc.

  Mục 3. Sự thay đổi nhiệt độ của không khí

  Tích hợp vào Bài 19.

  4

  Bài 19. Khí áp và gió trên Trái Đất

  Cả bài

  Tích hợp với nội dung mục 1, mục 3 (Bài 17); mục 3 (Bài 18) thành chủ đề : Lớp vỏ khí.

  5

  Bài 22. Các đới khí hậu trên Trái Đất

  Mục 1. Các chí tuyến và các vòng cực trên Trái Đất

  Không dạy.

  Mục 2. Sự phân chia bề mặt Trái Đất ra các đới khí hậu theo vĩ độ

  Tích hợp với mục 1 (Bài 18) thành chủ đề: Thời tiết và khí hậu.

  6

  Bài 25. Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự làm.

   

  2. Lớp 7

  TT

  Bài

  Nội dung điều chỉnh

  Hướng dẫn thực hiện

  1

  Bài 40. Thực hành: Tìm hiểu vùng công nghiệp truyền thống ở Đông Bắc Hoa Kì và vùng công nghiệp "Vành đai Mặt Trời"

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự làm.

  2

  Bài 46. Thực hành: Sự phân hóa của thảm thực vật ở sườn đông và sườn tây của dãy An-đet

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự làm.

  3

  Bài 50. Thực hành: Viết báo cáo về đặc điểm tự nhiên của Ô-xtrây-li-a

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự làm.

  4

  Bài 53. Thực hành: Đọc, phân tích lược đồ, biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa châu Âu

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự làm.

  5

  Bài 56. Khu vực Bắc Âu

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc.

  6

  Bài 57. Khu vực Tây và Trung Âu

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc.

  7

  Bài 58. Khu vực Nam Âu

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc.

  8

  Bài 59. Khu vực Đông Âu

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc.

   

  3. Lớp 8

  TT

  Bài

  Nội dung điều chỉnh

  Hướng dẫn thực hiện

  1

  Bài 25. Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc.

  2

  Bài 27. Thực hành: Đọc bản đồ Việt Nam (phần hành chính và khoáng sản)

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự làm.

  3

  Bài 30. Thực hành: Đọc bản đồ địa hình Việt Nam

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự làm.

  4

  Bài 34. Các hệ thống sông lớn ở nước ta

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc.

  5

  Bài 36. Đặc điểm đất Việt Nam

  Mục 1. Đặc điểm chung của đất Việt Nam

  Tích hợp vào Bài 38.

  Mục 2. Vấn đề sử dụng và cải tạo đất ở Việt Nam

  Khuyến khích học sinh tự đọc.

  6

  Bài 37. Đặc điểm sinh vật Việt Nam

  Cả bài

  Tích hợp vào Bài 38.

  7

  Bài 38. Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam

  Mục 1. Giá trị của tài nguyên sinh vật

  Khuyến khích học sinh tự đọc.

  - Mục 2. Bảo vệ tài nguyên rừng

  - Mục 3. Bảo vệ tài nguyên động vật

  Tích hợp với mục 1 (Bài 36) và nội dung cả Bài 37 thành chủ đề: Đất và sinh vật.

  8

  Bài 39. Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc.

  9

  Bài 44. Thực hành: Tìm hiểu địa phương

  Cả bài

  Không dạy.

   

  4. Lớp 9

  TT

  Bài

  Nội dung điều chỉnh

  Hướng dẫn thực hiện

  1

  Bài 27. Thực hành: Kinh tế biển của Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự làm.

  2

  Bài 34. Thực hành: Phân tích một số ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự làm.

  3

  Bài 37. Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về tình hình sản xuất của ngành thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự làm.

  4

  Bài 40. Thực hành: Đánh giá tiềm năng kinh tế của các đảo ven bờ và tìm hiểu về ngành công nghiệp dầu khí

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự làm.

  5

  Bài 41, 42, 43. Địa lí tỉnh, thành phố

  Cả bài

  Tự học có hướng dẫn.

   

   

  ________________________

   

   

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  ____________

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

   

   

  HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2019-2020

  MÔN ĐỊA LÍ

  (Kèm theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

   

  Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Căn cứ vào hướng dẫn, các cơ sở giáo dục trung học chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế.

  1. Lớp 10

  TT

  Bài

  Nội dung điều chỉnh

  Hướng dẫn thực hiện

  1

  Bài 25. Thực hành: Phân tích bản đồ phân bố dân cư thế giới

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự làm.

  2

  Bài 30. Thực hành. Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực, dân số của thế giới và một số quốc gia

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự làm.

  3

  Bài 34. Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự làm.

  4

  Bài 38. Thực hành: Viết báo cáo ngắn gọn về kênh đào Xuy-ê và kênh đào Pa-na-ma

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự làm.

  5

  Bài 41. Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

  - Mục I. Môi trường

  - Mục III. Tài nguyên thiên nhiên

  Tích hợp vào Bài 42.

  Mục II. Chức năng của môi trường, vai trò của môi trường đối với sự phát triển xã hội loài người

  Khuyến khích học sinh tự đọc.

  6

  Bài 42. Môi trường và sự phát triển bền vững

  Mục I. Sử dụng hợp lí tài nguyên, bảo vệ môi trường là điều kiện để phát triển

  Tích hợp với mục I, III của Bài 41 thành chủ đề: Môi trường, tài nguyên thiên nhiên và sự phát triển bền vững.

  Mục II. Vấn đề môi trường và phát triển ở các nước phát triển

  Khuyến khích học sinh tự đọc.

  Mục III. Vấn đề môi trường và phát triển ở các nước đang phát triển

  Khuyến khích học sinh tự đọc.

   

  2. Lớp 11

  TT

  Bài

  Nội dung điều chỉnh

  Hướng dẫn thực hiện

  1

  Bài 9. Nhật Bản

  Mục II. Bốn vùng kinh tế gắn với bốn đảo lớn (Tiết 2. Các ngành kinh tế và các vùng kinh tế)

  Khuyến khích học sinh tự đọc.

  Tiết 3. Thực hành

  Khuyến khích học sinh tự làm.

  2

  Bài 10. Trung Quốc

  Tiết 3. Thực hành

  Khuyến khích học sinh tự làm.

  3

  Bài 11. Khu vực Đông Nam Á

  Mục II. Thành tựu của ASEAN (Tiết 3. Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN))

  Khuyến khích học sinh tự đọc.

  Tiết 4. Thực hành

  Tự làm có hướng dẫn.

   

  3. Lớp 12

  TT

  Bài

  Nội dung điều chỉnh

  Hướng dẫn thực hiện

  1

  Bài 23. Thực hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt

  Cả bài

  Tự làm có hướng dẫn.

  2

  Bài 25. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc.

  3

  Bài 29. Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp

  Cả bài

  Tự làm có hướng dẫn.

  4

  Bài 38. Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Bộ

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự làm.

  5

  Bài 40. Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự làm.

  6

  Bài 43. Các vùng kinh tế trọng điểm

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc.

  7

  Bài 44, 45. Tìm hiểu địa lí tỉnh, thành phố

  Cả bài

  Tự học có hướng dẫn.

   

   

  __________________________

   

   

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  ____________

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

   

   

  HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2019-2020

  MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

  (Kèm theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

   

  Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Căn cứ vào hướng dẫn, các cơ sở giáo dục trung học chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế.

  1. Lớp 6

  TT

  Bài

  Nội dung điều chỉnh

  Hướng dẫn thực hiện

  1

  Bài 13. Công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

  Phần 1. Tình huống

  Khuyến khích học sinh tự đọc.

  Phần 2. Nội dung bài học: Mục b, c, d

  Tích hợp thành một mục: Mối quan hệ giữa công dân với nhà nước.

  2

  Bài 15. Quyền và nghĩa vụ học tập

  Phần 1. Truyện đọc

  Khuyến khích học sinh tự đọc.

  Phần 2. Nội dung bài học: Mục c

  Khuyến khích học sinh tự đọc.

  3

  Bài 16. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm

  Phần 1. Truyện đọc

  Khuyến khích học sinh tự học.

  Phần 2. Nội dung bài học: Mục c

  Khuyến khích học sinh tự học.

  4

  Bài 18. Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín

  - Phần 1. Tình huống

  Khuyến khích học sinh tự học.

  - Phần 2. Nội dung bài học: Mục a

  Phần 2. Nội dung bài học: Mục b

  Tích hợp với mục a của bài 16.

  5

  Thực hành ngoại khoá

  Không tổ chức hoạt động riêng, lồng ghép trong các nội dung bài học.

   

  2. Lớp 7

  TT

  Bài

  Nội dung điều chỉnh

  Hướng dẫn thực hiện

  1

  Bài 12. Sống và làm việc có kế hoạch

  Phần 1. Thông tin

  Khuyến khích học sinh tự đọc.

  Phần 2. Nội dung bài học: Mục c, d, đ

  Tích hợp thành một mục: Ý nghĩa của sống và làm việc có kế hoạch.

  2

  Bài 14. Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

  Phần 1. Truyện đọc

  Khuyến khích học sinh tự đọc.

  Phần 2. Nội dung bài học: Mục a, b, c

  Khuyến khích học sinh tự đọc.

  3

  Bài 15. Bảo vệ di sản văn hóa

  Phần 1. Thông tin sự kiện

  Khuyến khích học sinh tự đọc.

  Phần 2. Nội dung bài học: Mục b

  Khuyến khích học sinh tự đọc.

  4

  Bài 17. Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

  Phần 1. Thông tin sự kiện

  Khuyến khích học sinh tự đọc.

  5

  Bài 18. Bộ máy nhà nước cấp cơ sở (Xã, phường, thị trấn)

  Phần 1. Tình huống, thông tin

  Khuyến khích học sinh tự đọc.

   

   

  Phần 2. Nội dung bài học

  Tích hợp với bài 17 (Lấy dẫn chứng bộ máy nhà nước cấp cơ sở (bài 18) trong sơ đồ phân cấp bộ máy nhà nước (bài 17).

  6

  Thực hành ngoại khoá

  Không tổ chức hoạt động riêng, lồng ghép trong các nội dung bài học.

   

  3. Lớp 8

  TT

  Bài

  Nội dung điều chỉnh

  Hướng dẫn thực hiện

  1

  Bài 14. Phòng chống nhiễm HIV/AIDS

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc.

  2

  - Bài 16. Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác

  - Bài 17. Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng

  Cả hai bài

  Tích hợp thành một chủ đề (ví dụ: chủ đề “Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác, tài sản của Nhà nước và lợi ích công cộng).

  Phần I. Đặt vấn đề bài 16, 17

  Khuyến khích học sinh tự đọc.

  Phần II. Nội dung bài học: Mục 3 bài 16, bài 17

  Khuyến khích học sinh tự học.

  Phần III. Bài tập: Bài tập 4 bài 16

  Không yêu cầu học sinh làm.

  3

  - Bài 20. Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  - Bài 21. Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Cả hai bài

  Tích hợp thành một chủ đề (ví dụ chủ đề “Hiến pháp và pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”).

  Phần I. Đặt vấn đề bài 16, bài 17

  Khuyến khích học sinh tự đọc.

  4

  Thực hành ngoại khoá

  Không tổ chức hoạt động riêng, lồng ghép trong các nội dung bài học.

   

  4. Lớp 9

  TT

  Bài

  Nội dung điều chỉnh

  Hướng dẫn thực hiện

  1

  Bài 12. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân

  Phần I. Đặt vấn đề

  Khuyến khích học sinh tự đọc.

  Phần II. Nội dung bài học: Mục 2a

  Khuyến khích học sinh tự đọc.

  2

  Bài 14. Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân

  Phần I. Đặt vấn đề

  Khuyến khích học sinh tự đọc.

  Phần II. Nội dung bài học: Mục 1, mục 4

  Khuyến khích học sinh tự đọc.

  3

  Bài 15. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân

  Phần I. Đặt vấn đề

  Khuyến khích học sinh tự đọc.

  Phần II. Nội dung bài học: Mục 1

  Chỉ yêu cầu học sinh nêu Khái niệm vi phạm pháp luật; phân biệt các loại vi phạm pháp luật.

  Mục 2

  Không yêu cầu học sinh phân biệt và lấy ví dụ về các loại trách nhiệm pháp lí.

  Phần III. Bài tập: Bài tập 5

  Không yêu cầu học sinh làm.

  4

  Bài 16: Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc.

  5

  Thực hành ngoại khoá

  Không tổ chức hoạt động riêng, lồng ghép trong các nội dung bài học.

   

   

  ___________________________

   

   

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  ____________

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

   

   

  HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2019-2020

  MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

  (Kèm theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

   

  Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Căn cứ vào hướng dẫn, các cơ sở giáo dục trung học chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế.

  1. Lớp 10

  TT

  Bài

  Nội dung điều chỉnh

  Hướng dẫn thực hiện

  1

  Bài 9. Con người là chủ thể của lịch sử và là mục tiêu phát triển của xã hội

  Phần II. Nội dung bài học

  Mục 1c. Con người là động lực của các cuộc cách mạng xã hội

  Khuyến khích học sinh tự đọc.

  2

  Bài 12. Công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình

  Phần II. Nội dung bài học

  Mục 1. Tình yêu

  Không dạy nội dung tình yêu mang tính xã hội.

  3

  Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc

  Phần II. Nội dung bài học

  - Mục 1. Lòng yêu nước

  Khuyến khích học sinh tự đọc.

  - Mục 2. Trách nhiệm xây dựng tổ quốc

  - Mục 3. Trách nhiệm bảo vệ tổ quốc

  Tích hợp thành 01 mục: Trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

  4

  Bài 15. Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại

  Phần II. Nội dung bài học

   

  - Mục 1. Ô nhiễm môi trường và trách nhiệm của công dân trong việc bảo vệ môi trường

  - Mục 2. Sự bùng nổ dân số và trách nhiệm của công dân trong việc hạn chế sự bùng nổ dân số

  Khuyến khích học sinh tự đọc.

  5

  Hoạt động ngoại khóa

  Không tổ chức hoạt động riêng, lồng ghép trong các nội dung bài học phù hợp.

   

  2. Lớp 11

  TT

  Bài

  Nội dung điều chỉnh

  Hướng dẫn thực hiện

  1

  Bài 10. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

  Phần II. Nội dung bài học

  - Mục 1. Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

  - Mục 3. Những hình thức cơ bản của dân chủ

  Tích hợp mục 1 và mục 3, chỉ yêu cầu học sinh nêu được:

  - Khái niệm dân chủ và dân chủ XHCN

  - Bản chất dân chủ XHCN

  - Các hình thức cơ bản của dân chủ

  2

  Bài 14. Chính sách Quốc phòng và An ninh

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc.

  3

  Bài 15. Chính sách đối ngoại

  Phần II. Nội dung bài học

  - Mục 1. Vai trò, nhiệm vụ của chính sách đối ngoại

  - Mục 2. Nguyên tắc của chính sách đối ngoại

  Khuyến khích học sinh tự đọc.

  4

  Hoạt động ngoại khóa

  Không tổ chức hoạt động riêng, lồng ghép trong các nội dung bài học phù hợp.

   

   

  3. Lớp 12

  TT

  Bài

  Nội dung điều chỉnh

  Hướng dẫn thực hiện

  1

  Bài 6. Công dân với các quyền tự do cơ bản

  Phần II. Nội dung bài học

  Mục 2b Trách nhiệm của công dân

  Khuyến khích học sinh tự đọc.

  2

  Bài 7. Công dân với các quyền dân chủ

  Phần II. Nội dung bài học

  - Mục 1c. Ý nghĩa của quyền bầu cử và quyền ứng cử của công dân

  - Mục 2c. Ý nghĩa của quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội

  - Mục 3c. Ý nghĩa của quyền khiếu nại, tố cáo của công dân

  - Mục 4b. Trách nhiệm của công dân

  Khuyến khích học sinh tự đọc.

  Phần IV. Bài tập

  Bài tập số 6

  Không yêu cầu học sinh làm.

  3

  Bài 8. Pháp luật với sự phát triển của công dân

  Phần II. Nội dung bài học

  - Mục 2. Ý nghĩa quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân

  - Mục 3. Trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc bảo đảm và thực hiện quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân

  Khuyến khích học sinh tự đọc.

  4

  Bài 9. Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước

  Phần II. Nội dung bài học

  - Mục 2d. Nội dung cơ bản của pháp luật về bảo vệ môi trường

  - Mục 2e. Nội dung cơ bản của pháp luật về quốc phòng, an ninh

  Khuyến khích học sinh tự đọc.

  5

  Thực hành ngoại khóa

  Không tổ chức hoạt động riêng, lồng ghép trong các nội dung bài học phù hợp.

   

   

  ________________________

   

   

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  ____________

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

   

   

  HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2019-2020

  MÔN HÓA HỌC

  (Kèm theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

   

  Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Căn cứ vào hướng dẫn, các cơ sở giáo dục trung học chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế.

  1. Lớp 8

  TT

  Bài

  Nội dung điều chỉnh

  Hướng dẫn thực hiện

  1

  24. Tính chất của oxi.

  25. Sự oxi hóa. Phản ứng hóa hợp. Ứng dụng của oxi.

  26. Oxit.

  27. Điều chế oxi-Phản ứng phân hủy.

  Mục II.1.b. Với photpho (bài 24)

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  Cả 4 bài

  Tích hợp thành một chủ đề: Oxi

  Gợi ý một số nội dung dạy:

  + Tính chất vật lý

  + Tính chất hóa học đồng thời rút ra các khái niệm: sự oxi hóa, khái niệm oxit, oxit axit, oxit bazơ, tên gọi một số oxit thông dụng, phản ứng hóa hợp.

  + Điều chế và ứng dụng (nêu nguyên tắc điều chế từ hợp chất giàu oxi, chỉ thực hiện 1 trong 2 thí nghiệm): rút ra khái niệm phản ứng phân hủy.

  2

  28. Không khí. Sự cháy.

  Mục II.1. Sự cháy;

  Mục II. 2. Sự oxi hóa chậm

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  3

  30. Bài thực hành 4.

  Cả bài

  Không dạy.

  4

  31. Tính chất - Ứng dụng của hiđro.

  33. Điều chế hiđro - Phản ứng thế.

  34. Bài luyện tập 6

  Mục III. Ứng dụng (bài 31)

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  Mục I.1.c. (bài 33)

  Có thể dùng thí nghiệm mô phỏng.

  Bài tập 4, 5, 6 (bài 34)

  Khuyến khích học sinh tự làm

  Cả 3 bài

  Tích hợp thành một chủ đề: Hiđro

  5

  35. Bài thực hành 5

  Cả bài

  Không dạy

  6

  36. Nước

  39. Bài thực hành 6: Tính chất hóa học của nước

  Mục III. Vai trò của nước trong đời sống và sản xuất. Chống ô nhiễm nguồn nước (bài 36)

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  Thí nghiệm 1, 2 (bài 39)

  Không thực hiện

  Thí nghiệm 3 (bài 39)

  Tích hợp khi dạy chủ đề nước và có thể sử dụng video thí nghiệm.

  Cả 2 bài

  Tích hợp thành một chủ đề: Nước

  7

  37. Axit - Bazơ - Muối

  Cả bài

  Không dạy

  8

  38. Bài luyện tập 7

  Cả bài

  Không dạy

  9

  43. Pha chế dung dịch.

  45. Bài thực hành 7: Pha chế dung dịch theo nồng độ

  Mục I.3. Thực hành 3 và Mục I.4. Thực hành 4 (bài 45)

  Không thực hiện

  Mục I.1. Thực hành 1 và Mục I.2. Thực hành 2 (bài 45)

  Tích hợp khi dạy bài pha chế dung dịch.

  Cả 2 bài

  Tích hợp thành một bài: Pha chế dung dịch.

   

  2. Lớp 9

  TT

  Bài

  Nội dung điều chỉnh

  Hướng dẫn thực hiện

  1

  33. Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng

  Cả bài

  Không dạy

  2

  38. Axetilen

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  3

  39. Benzen

  Cả bài

  Không dạy

  4

  40. Dầu mỏ và khí thiên nhiên.

  41. Nhiên liệu.

  42. Luyện tập chương IV: Hiđrocacbon- Nhiên liệu.

  Mục III. Dầu mỏ và khí thiên nhiên ở Việt Nam (bài 40)

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  Mục I. Kiến thức cần nhớ (bài 42)

  Không ôn tập các nội dung liên quan đến axetilen, benzen.

  Mục II. Bài tập 1, 3 (bài 42)

  Không làm

  Cả 3 bài

  Tích hợp thành một chủ đề: Dầu mỏ, khí thiên nhiên, nhiên liệu.

  5

  43. Thực hành: Tính chất của hiđrocacbon

  Cả bài

  Không dạy

  6

  49. Thực hành: Tính chất của rượu và axit

  Cả bài

  Không dạy

  7

  55. Thực hành: Tính chất của gluxit

  Cả bài

  Không dạy

  8

  56. Ôn tập cuối năm

  Phần I. Mục II. Bài tập: 1b, 2, 4

  Khuyến khích học sinh tự làm

  Phần II. Mục I. Kiến thức cần nhớ

  Không ôn tập các nội dung liên quan đến axetilen, benzen.

  Phần II. Mục II. Bài tập 1a, 4, 5a, 7

  Không làm

   

  Ghi chú:

  - Không đưa các bài tập nặng về tính toán, ít bản chất hóa học trong dạy học, thi, kiểm tra đánh giá.

  - Các nội dung thí nghiệm khó, độc hại hoặc cần nhiều thời gian có thể sử dụng video thí nghiệm hoặc thí nghiệm mô phỏng.

  - Đối với chủ đề tích hợp khi thiết kế cần: (i) Giảm thời lượng; (ii) Lựa chọn những nội dung cốt lõi; (iii) Sắp xếp thành mạch nội dung kiến thức logic.

   

  _______________________________

   

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  ____________

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

   

   

  HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2019-2020

  MÔN HÓA HỌC

  (Kèm theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

   

  Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Căn cứ vào hướng dẫn, các cơ sở giáo dục trung học chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế.

  1. Lớp 10

  TT

  Bài

  Nội dung điều chỉnh

  Hướng dẫn thực hiện

  1

  24. Sơ lược về hợp chất có oxi của clo

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  2

  21. Khái quát về nhóm halogen.

  22. Clo.

  23. Hidro clorua - Axit clohidric và muối clorua.

  25. Flo - Brom - lot.

  Bài tập 10, 12 (bài 26)

  Khuyến khích học sinh tự làm

  Mục IV. Ứng dụng của clo (Bài 22)

  Tự học có hướng dẫn

  Thí nghiệm 1, 2, 3 (bài 27); thí nghiệm 1, 2, 3 (bài 28)

  Tích hợp khi dạy chủ đề nhóm halogen và có thể sử dụng video thí nghiệm.

  26. Luyện tập: Nhóm halogen.

  27. Bài thực hành số 2: Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của clo.

  28. Bài thực hành số 3: Tính chất hóa học của brom và iot.

  Cả 7 bài

  Tích hợp thành một chủ đề: Nhóm halogen. Gợi ý các nội dung dạy học:

  - Khái quát nhóm halogen.

  - Các đơn chất halogen.

  - Một số hợp chất của halogen.

  3

  29. Oxi - Ozon

  Mục A. Oxi

  Tự học có hướng dẫn

  4

  30. Lưu huỳnh.

  31. Bài thực hành số 4: Tính chất của oxi, lưu huỳnh

  32. Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit.

  33. Axit sunfuric - Muối sunfat.

  34. Luyện tập Oxi và lưu huỳnh.

  35. Bài thực hành số 5: Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh

  Mục IV. Ứng dụng của lưu huỳnh và Mục V. Trạng thái tự nhiên và sản xuất lưu huỳnh (bài 30)

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  Thí nghiệm 1 (bài 31); thí nghiệm 4 (bài 35)

  Không thực hiện

  Thí nghiệm 3, 4 (bài 31); thí nghiệm 2 (bài 35)

  Tích hợp khi dạy chủ đề: Lưu huỳnh và hợp chất của lưu huỳnh

  Mục điều chế SO2 và SO3 (bài 32)

  Gộp chung vào mục sản xuất H2SO4.

  Bài tập 7 (bài 34)

  Không làm

  Cả 6 bài

  Tích hợp thành một chủ đề: Lưu huỳnh và hợp chất của lưu huỳnh

  5

  37. Bài thực hành số 6: Tốc độ phản ứng hóa học

  Cả bài

  Không dạy

   

  2. Lớp 11

  TT

  Bài

  Nội dung điều chỉnh

  Hướng dẫn thực hiện

  1

  29. Anken

  30. Ankađien

  31. Luyện tập Anken và ankađien

  32. Ankin

  33. Luyện tập: Ankin

  34. Bài thực hành số 4: Điều chế và tính chất của etilen, axetilen

  Bài tập 6, 7 (bài 33)

  Khuyến khích học sinh tự làm

  Mục ứng dụng của anken, ankađien, ankin

  Tự học có hướng dẫn

  Thí nghiệm 1, 2 (bài 34)

  Tích hợp khi dạy chủ đề hiđrocacbon không no và có thể sử dụng video thí nghiệm.

  Cả 6 bài

  Tích hợp thành một chủ đề: Hiđrocacbon không no. Gợi ý các nội dung dạy học:

  - Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp

  - Tính chất vật lí

  - Tính chất hóa học

  - Điều chế, ứng dụng

  2

  35. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

  36. Luyện tập: Hiđrocacbon thơm

  Mục B. Một vài hiđrocacbon thơm khác (bài 35)

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  Cả 2 bài

  Tích hợp thành một chủ đề: Benzen và đồng đẳng

  3

  43. Bài thực hành số 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol

  Cả bài

  Không dạy

  4

  45. Axit cacboxylic

  IV.1.Tính axit

  Tự học có hướng dẫn

  5

  47. Bài thực hành số 6: Tính chất của andehit và axit cacboxylic

  Thí nghiệm 1

  Tích hợp khi dạy bài 44 và có thể sử dụng video thí nghiệm.

  Thí nghiệm 2

  Không thực hiện

   

  3. Lớp 12

  TT

  Bài

  Nội dung điều chỉnh

  Hướng dẫn thực hiện

  1

  24. Thực hành: Tính chất, điều chế kim loại, sự ăn mòn kim loại

  Cả bài

  Không dạy.

  2

  25. Kim loại kiềm và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm

  26. Kim loại kiềm thổ và hợp chất quan trọng của kim loại kiềm thổ

  28. Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng

  Mục B.1. Canxi hiđroxit (bài 26)

  Tự học có hướng dẫn

  Cả 3 bài

  Tích hợp thành một chủ đề: Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ

  3

  27. Nhôm và hợp chất của nhôm

  29. Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm

  30. Thực hành: Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng

  Mục V. Sản xuất nhôm (bài 27)

  Tự học có hướng dẫn

  Bài tập 6 (bài 27)

  Không làm bài tập 6 và các dạng bài tập tính toán liên quan đến phản ứng hóa học giữa ion Al3+ với ion OH- tạo Al(OH)3 kết tủa rồi kết tủa tan trong OH- dư.

  Thí nghiệm 1 (bài 30)

  Tích hợp khi dạy chủ đề nhôm, hợp chất của nhôm và có thể sử dụng video thí nghiệm.

  Thí nghiệm 2, 3 (bài 30)

  Không thực hiện

  Cả 3 bài

  Tích hợp thành một chủ đề: Nhôm và hợp chất của nhôm

  4

  31. Sắt

  32. Hợp chất của sắt

  37. Luyện tập: Tính chất hóa học của sắt và hợp chất của sắt

  39. Thực hành: Tính chất hóa học của sắt, đồng và hợp chất của sắt, crom

  Bài tập 5 (bài 31)

  Khuyến khích học sinh tự làm

  Thí nghiệm 3 (bài 39)

  Không thực hiện

  Thí nghiệm 1, 2 (bài 39)

  Tích hợp khi dạy chủ đề sắt, hợp chất của sắt và có thể sử dụng video thí nghiệm.

  Cả 4 bài

  Tích hợp thành một chủ đề: Sắt và hợp chất của sắt

  5

  33. Hợp kim của sắt

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  6

  34. Crom và hợp chất của crom

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  7

  38. Luyện tập: Tính chất hóa học của crom, đồng và hợp chất của chúng

  Cả bài

  Không dạy

   

  Ghi chú:

  - Không đưa các bài tập nặng về tính toán, ít bản chất hóa học trong dạy học, thi, kiểm tra đánh giá.

  - Các nội dung thí nghiệm khó, độc hại hoặc cần nhiều thời gian có thể sử dụng video thí nghiệm hoặc thí nghiệm mô phỏng.

  - Đối với chủ đề tích hợp khi thiết kế cần: (i) Giảm thời lượng; (ii) Lựa chọn những nội dung cốt lõi; (iii) Sắp xếp thành mạch nội dung kiến thức logic.

   

  ________________________________

   

   

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  ____________

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

   

   

  HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2019-2020
  MÔN NGỮ VĂN

  (Kèm theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

   

  Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Căn cứ vào hướng dẫn, các cơ sở giáo dục trung học chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết, bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế.

  1. Lớp 6

  TT

  Chủ đề

  Bài

  Nội dung điều chỉnh

  Hướng dẫn thực hiện

  1

  Văn học

  Mưa

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  Lao xao

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  Cầu Long Biên- chứng nhân lịch sử

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  Ôn tập truyện và kí

  Cả bài

  Không dạy

  Động Phong Nha

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  2

  Tiếng

  Việt

  Ẩn dụ

  II. Các kiểu ẩn dụ

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  Cả bài

  Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần I (Ẩn dụ là gì?), phần III (Luyện tập).

  Hoán dụ

  II. Các kiểu hoán dụ

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  Cả bài

  Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần I (Hoán dụ là gì?), phần III (Luyện tập).

  Các thành phần chính của câu

  Cả bài

  Không dạy

  Câu trần thuật đơn

  II. Luyện tập

  Khuyến khích học sinh tự làm

  Câu trần thuật đơn có từ

  II. Các kiểu câu trần thuật đơn có từ

  III. Luyện tập

  Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

  Câu trần thuật đơn không có từ

  II. Câu miêu tả và câu tồn tại

  III. Luyện tập

  Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

  Câu trần thuật đơn

  Câu trần thuật đơn có từ

  Câu trần thuật đơn không có từ

  Cả 03 bài

  Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần I của mỗi bài.

  Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ

  III. Luyện tập

  Khuyến khích học sinh tự làm

   

   

  Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (tiếp theo)

  Cả 02 bài

  Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần I, II của mỗi bài.

  Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than)

  II. Chữa một số lỗi thường gặp

  III. Luyện tập

  Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

  Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)

  II. Chữa một số lỗi thường gặp

  III. Luyện tập

  Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

  Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than)

  Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)

  Cả 02 bài

  Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần I của mỗi bài.

  Kiểm tra Tiếng Việt

  Cả bài

  Không thực hiện

  3

  Tập làm văn

  Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả

  Cả bài

  Không dạy

  Luyện nói về văn miêu tả

  Cả bài

  Không dạy

  Tập làm thơ bốn chữ

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự làm

  Hoạt động ngữ văn: Thi làm thơ năm chữ

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự làm

   

   

  Viết bài tập làm văn số 6 - Văn tả người

  Cả bài

  Học sinh làm bài ở nhà

  Ôn tập văn miêu tả

  Cả bài

  Không dạy

  Viết đơn

  I. Khi nào cần viết đơn?

  II. Các loại đơn và những nội dung không thể thiếu trong đơn

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

  I. Các lỗi thường mắc khi viết đơn

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  Viết đơn

  Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi

  Cả 02 bài

  Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần III (bài Viết đơn), phần II (bài Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi).

  4

  Chương trình địa phương

  Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự làm

  Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn)

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự làm

   

  2. Lớp 7

  TT

  Chủ đề

  Bài

  Nội dung điều chỉnh

  Hướng dẫn thực hiện

  1

  Văn học

  Sự giàu đẹp của tiếng Việt

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  Ca Huế trên sông Hương

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  Quan Âm Thị Kính

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  Kiểm tra phần Văn

  Cả bài

  Không thực hiện

  2

  Tiếng

  Việt

  Thêm trạng ngữ cho câu

  II. Luyện tập

  Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

  Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp theo)

  II. Tách trạng ngữ thành câu riêng

  III. Luyện tập: Bài tập 2, 3

  Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

  Thêm trạng ngữ cho câu

  Thêm trạng ngữ cho câu (tiếp theo)

  Cả 02 bài

  Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần I (bài Thêm trạng ngữ cho câu); phần I, bài tập 1 phần III. Luyện tập (bài Thêm trạng ngữ cho câu- tiếp theo).

   

   

  Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

  II. Mục đích của việc chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

  III. Luyện tập

  Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

  Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo)

  II. Luyện tập: Bài tập 3

  Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

  Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động

  Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động (tiếp theo)

  Cả 02 bài

  Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần I của mỗi bài; bài tập 1, 2 phần II (bài Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động- tiếp theo).

  Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu: Luyện tập (tiếp theo)

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự làm

  Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy

  III. Luyện tập

  Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

  Dấu gạch ngang

  II. Phân biệt dấu gạch ngang với dấu gạch nối

  III. Luyện tập

  Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

  Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy

  Dấu gạch ngang

  Cả 02 bài

  Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần I, II (bài Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy); phần I (bài Dấu gạch ngang).

   

   

  Ôn tập phần Tiếng Việt

  1. Các kiểu câu đơn đã học

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo)

  4. Các phép tu từ cú pháp đã học

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  Ôn tập phần Tiếng Việt

  Ôn tập phần Tiếng Việt (tiếp theo)

  Cả 02 bài

  Tích hợp thành một bài (1 tiết). Tự học có hướng dẫn: tập trung vào nội dung 2 (bài Ôn tập phần Tiếng Việt); nội dung 3 (bài Ôn tập phần Tiếng Việt- tiếp theo).

  3

  Tập làm

  văn

  Tìm hiểu chung về văn nghị luận Đặc điểm của văn bản nghị luận

  II. Luyện tập

  Khuyến khích học sinh tự làm

  Cả 02 bài

  Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần I của mỗi bài.

  Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  Luyện tập về phương pháp lập luận trong văn nghị luận

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự làm

  Tìm hiểu chung về phép lập luận chứng minh

  Cách làm bài văn lập luận chứng minh

  II. Luyện tập

  Khuyến khích học sinh tự làm

  Cả 02 bài

  Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần I của mỗi bài.

  Luyện tập viết đoạn văn chứng minh

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự làm

  Ôn tập văn nghị luận

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự làm

  Tìm hiểu chung về phép lập luận giải thích

  Cách làm bài văn lập luận giải thích

  II. Luyện tập

  Khuyến khích học sinh tự làm

  Cả 02 bài

  Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần I của mỗi bài.

  Luyện tập lập luận giải thích

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự làm

  Luyện nói: Bài văn giải thích một vấn đề

  Cả bài

  Không dạy

  Tìm hiểu chung về văn bản hành chính

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  Văn bản đề nghị

  I. Đặc điểm của văn bản đề nghị

  III. Luyện tập

  Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

  Văn bản báo cáo

  I. Đặc điểm của văn bản báo cáo

  III. Luyện tập

  Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

  Văn bản đề nghị

  Văn bản báo cáo

  Cả 02 bài

  Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần II của mỗi bài.

  Hoạt động ngữ văn

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự làm

  4

  Chương trình địa phương

  Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn)

  Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn) (tiếp theo)

  Cả 02 bài

  Khuyến khích học sinh tự làm

  Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự làm

   

  3. Lớp 8

  TT

  Chủ đề

  Bài

  Nội dung điều chỉnh

  Hướng dẫn thực hiện

  1

  Văn học

  Khi con tu hú

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  Đi đường (Tẩu lộ)

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc

   

   

  Thuế máu (trích Bản án chế độ thực dân Pháp)

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  Đi bộ ngao du (trích Ê-min hay Về giáo dục)

  Đọc hiểu văn bản: câu hỏi 2, 3

  Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

  Ông Giuốc- đanh mặc lễ phục (trích Trưởng giả học làm sang)

  Đọc- hiểu văn bản: câu hỏi 1, 2, 3, 4

  Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

  Đi bộ ngao du (trích Ê-min hay Về giáo dục)

  Ông Giuốc- đanh mặc lễ phục (trích Trưởng giả học làm sang)

  Cả 02 bài

  Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết):

  Bài Đi bộ ngao du: tập trung hướng dẫn học sinh đọc văn bản; trả lời câu hỏi 1, 4 phần Đọc - hiểu văn bản; đọc phần Ghi nhớ ở cuối bài;

  Bài Ông Giuốc- đanh mặc lễ phục: tập trung hướng dẫn học sinh đọc văn bản; tóm tắt văn bản; nhận biết được chủ đề của văn bản (phần Ghi nhớ); không trả lời các câu hỏi sau bài sau

  Kiểm tra Văn

  Cả bài

  Không thực hiện

  Trả bài kiểm tra Văn

  Cả bài

  Không dạy

  Tổng kết phần Văn

  Bài tập 2*

  Khuyến khích học sinh tự làm

  Tổng kết phần Văn (tiếp theo)

  Bài tập 3*

  Khuyến khích học sinh tự làm

  Tổng kết phần Văn (tiếp theo)

  Bài tập 7

  Khuyến khích học sinh tự làm

  Tổng kết phần Văn

  Tổng kết phần Văn (tiếp theo)

  Tổng kết phần Văn (tiếp theo)

  Cả 03 bài

  Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung hướng dẫn học sinh làm các bài tập 1, 4, 5, 6, 8.

  2

  Tiếng

  Việt

  Câu nghi vấn

  Câu cầu khiến

  Câu cảm thán

  Câu trần thuật

  Câu phủ định

  II. Luyện tập

  Khuyến khích học sinh tự làm

  Câu nghi vấn (tiếp theo)

  IV. Luyện tập

  Khuyến khích học sinh tự làm

   

   

  Câu nghi vấn

  Câu cầu khiến

  Câu cảm thán

  Câu trần thuật

  Câu phủ định

  Câu nghi vấn (tiếp theo)

  Cả 06 bài

  Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (3 tiết):

  - Câu nghi vấn (2 bài): hướng dẫn tự học trong 1 tiết;

  - Câu cầu khiến, Câu cảm thán: hướng dẫn tự học trong 1 tiết;

  - Câu trần thuật, Câu phủ định: hướng dẫn tự học trong 1 tiết.

  Ở mỗi bài, tập trung hướng dẫn học sinh nhận biết đặc điểm hình thức và chức năng của câu.

  Hội thoại

  Hội thoại (tiếp theo)

  II. Luyện tập

  Khuyến khích học sinh tự làm

  Cả 02 bài

  Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần I của mỗi bài.

  Lựa chọn trật tự từ trong câu (luyện tập)

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự làm

  Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt

  Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt (tiếp theo)

  Cả 02 bài

  Không thực hiện

  3

  Tập làm

  văn

  Ôn tập về văn bản thuyết minh

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự làm

  Hành động nói

  I. Hành động nói là gì?

  III. Luyện tập

  Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

  Hành động nói (tiếp theo)

  II. Luyện tập

  Khuyến khích học sinh tự làm

  Hành động nói

  Hành động nói (tiếp theo)

  Cả 02 bài

  Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần II (bài Hành động nói), phần I (bài Hành động nói- tiếp theo).

  Ôn tập về luận điểm

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự làm

  Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự làm

  Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự làm

  Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lô-gíc)

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự làm

  Luyện tập làm văn bản tường trình

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự làm

  Luyện tập làm văn bản thông báo

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự làm

  4

  Chương trình địa phương

  Chương trình địa phương (phần Tập làm văn)

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự làm

  Chương trình địa phương (phần Văn)

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự làm

  Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự làm

   

  4. Lớp 9

  TT

  Chủ đề

  Bài

  Nội dung điều chỉnh

  Hướng dẫn thực hiện

  1

  Văn học

  Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới

  Đọc- hiểu văn bản: các câu hỏi 1, 3, 5, 6

  Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

  Cả bài

  Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung trả lời các câu hỏi 2, 4.

  Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten (trích)

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  Con cò

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  Sang thu

  Đọc- hiểu văn bản: câu hỏi 2, 3

  Luyện tập

  Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

  Nói với con

  Đọc- hiểu văn bản: câu hỏi 2, 3, 4, 5

  Luyện tập

  Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

  Sang thu

  Nói với con

  Cả 02 bài

  Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào đọc văn bản, trả lời câu hỏi 1 phần Đọc - hiểu văn bản và phần Ghi nhớ ở cả hai bài.

  Kiểm tra về thơ

  Cả bài

  Không thực hiện

  Bến quê (trích)

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  Rô- bin- xơn ngoài đảo hoang (trích Rô-bin-xơn Cru-xô)

  Đọc- hiểu văn bản: câu hỏi 1, 2

  Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

  Con chó Bấc (trích Tiếng gọi nơi hoang dã)

  Đọc- hiểu văn bản: câu hỏi 2, 3, 4

  Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

  Rô- bin- xơn ngoài đảo hoang (trích Rô-bin-xơn Cru-xô)

  Cả 02 bài

  Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung đọc hai văn bản; trả lời các câu hỏi 3, 4 phần Đọc - hiểu văn bản Rô- bin- xơn ngoài đảo hoang, câu hỏi 1 phần Đọc - hiểu văn bản Con chó Bấc; phần Ghi nhớ ở cả hai bài.

  Con chó Bấc (trích Tiếng gọi nơi hoang dã)

  Kiểm tra về truyện

  Cả bài

  Không thực hiện

  Bắc Sơn (trích hồi bốn)

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  Tôi và chúng ta (trích cảnh ba)

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  Tổng kết phần Văn học nước ngoài

  Bài tập 1, 2, 3, 5

  Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

  Tổng kết phần Văn học

  Bài tập 1, 2, 3

  Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

   

   

  Tổng kết phần Văn học (tiếp theo)

  A. Nhìn chung về nền văn học Việt Nam

  Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

   

   

  Tổng kết phần Văn học nước ngoài

  Tổng kết phần Văn học

  Tổng kết phần Văn học (tiếp theo)

  Cả 03 bài

  Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào bài tập 4 (bài Tổng kết phần Văn học nước ngoài), bài tập 4 (bài Tổng kết phần Văn học), phần B (bài Tổng kết phần Văn học- tiếp theo).

  2

  Tiếng

  Việt

  Nghĩa tường minh và hàm ý

  II. Luyện tập: các bài tập 3, 4

  Khuyến khích học sinh tự làm

  Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo)

  II. Luyện tập: các bài tập 1, 3, 4, 5

  Khuyến khích học sinh tự làm

  Nghĩa tường minh và hàm ý

  Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo)

  Cả 02 bài

  Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào các bài tập 1, 2 (bài Nghĩa tường minh và hàm ý), bài tập 2 (bài Nghĩa tường minh và hàm ý- tiếp theo).

  Tổng kết về ngữ pháp

  A. Từ loại

  Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

  Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo)

  D. Các kiểu câu

  Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

  Tổng kết về ngữ pháp

  Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo)

  Cả 02 bài

  Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần B (bài Tổng kết về ngữ pháp), phần C (bài Tổng kết về ngữ pháp- tiếp theo).

  Kiểm tra phần Tiếng Việt

  Cả bài

  Không thực hiện

  3

  Tập làm

  văn

  Liên kết câu và liên kết đoạn văn (Luyện tập)

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự làm

  Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự làm

  Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

  Cả bài

  Không dạy

  Luyện tập viết biên bản

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự làm

  Luyện tập viết hợp đồng

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự làm

  Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi

  Cả bài

  Không dạy

  4

  Chương trình địa phương

  Chương trình địa phương (phần Tập làm văn)

  Chương trình địa phương (phần Tập làm văn) (tiếp theo)

  Cả 02 bài

  Khuyến khích học sinh tự làm

  Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự làm

   

   

  _______________________________

   

   

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  ____________

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

   

   

  HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2019-2020

  MÔN NGỮ VĂN

  (Kèm theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

   

  Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Căn cứ vào hướng dẫn, các cơ sở giáo dục trung học chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết, bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế.

  1. Lớp 10

  TT

  Chủ đề

  Bài

  Nội dung điều chỉnh

  Hướng dẫn thực hiện

  1

  Văn học

  Tựa Trích diễm thi tập

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (trích Đại Việt sử kí toàn thư)

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  Thái sư Trần Thủ Độ (trích Đại Việt sử kí toàn thư)

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  Hồi trống Cổ Thành (trích hồi 28- Tam quốc diễn nghĩa)

  Hướng dẫn học bài: câu hỏi 3 và phần Luyện tập

  Khuyến khích học sinh tự làm

  Cả bài

  Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung đọc văn bản; trả lời các câu hỏi 1, 2, 4 phần Hướng dẫn học bài; đọc phần Ghi nhớ.

   

   

  Tào Tháo uống rượu luận anh hùng (trích hồi 21- Tam quốc diễn nghĩa)

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ (trích Chinh phụ ngâm)

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  Truyện Kiều. Phần một: Tác giả

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  Nỗi thương mình (trích Truyện Kiều)

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  Thề nguyền (trích Truyện Kiều)

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  Tổng kết phần Văn học

  Các nội dung 1, 2, 6, 7

  Khuyến khích học sinh tự làm

  Cả bài

  Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào các nội dung 3,4, 5.

  2

  Tiếng Việt

  Ôn tập phần Tiếng Việt

  Cả bài

  Không dạy

  3

  Làm văn

  Tính chuẩn xác, hấp dẫn của văn bản thuyết minh

  Cả bài

  Không dạy

  Phương pháp thuyết minh

  Cả bài

  Không dạy

  Tóm tắt văn bản thuyết minh

  Cả bài

  Không dạy

  Lập luận trong văn nghị luận

  Cả bài

  Không dạy

  Các thao tác nghị luận

  Cả bài

  Không dạy

  Viết quảng cáo

  Cả bài

  Không dạy

  Ôn tập phần Làm văn

  Cả bài

  Không dạy

   

  2. Lớp 11

  TT

  Chủ đề

  Bài

  Nội dung điều chỉnh

  Hướng dẫn thực hiện

  1

  Văn học

  Lai Tân

  Nhớ đồng

  Tương tư

  Chiều xuân

  Cả 04 bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  Bài thơ số 28 (trong tập Người làm vườn)

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  Người cầm quyền khôi phục uy quyền (trích Những người khốn khổ)

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  Về luân lí xã hội ở nước ta (trích Đạo đức và luân lí Đông Tây)

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  Tiếng mẹ đẻ - nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  Ôn tập phần Văn học

  I Nội dung

  II. Phương pháp: các câu hỏi 6, 7, 8

  Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

   

   

   

  Cả bài

  Tự học có hướng dẫn (1tiết): tập trung vào các câu hỏi 1, 2, 3, 4, 5.

  2

  Tiếng Việt

  Nghĩa của câu

  I. Hai thành phần nghĩa của câu và các câu hỏi ở phần Luyện tập

  Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

  Nghĩa của câu (tiếp theo)

  Các câu hỏi ở phần Luyện tập

  Khuyến khích học sinh tự làm

  Nghĩa của câu

  Nghĩa của câu (tiếp theo)

  Cả 02 bài

  Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung dạy phần II, III.

  Đặc điểm loại hình của tiếng Việt

  Cả bài

  Không dạy

  Phong cách ngôn ngữ chính luận

  I. Văn bản chính luận và ngôn ngữ chính luận

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo)

  Luyện tập

  Khuyến khích học sinh tự làm

  Phong cách ngôn ngữ chính luận

  Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo)

  Cả 02 bài

  Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần Luyện tập (bài Phong cách ngôn ngữ chính luận); phần II (bài Phong cách ngôn ngữ chính luận - tiếp theo).

  Ôn tập phần Tiếng Việt

  Cả bài

  Không dạy

  3

  Làm văn

  Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học

  Cả bài

  Học sinh làm bài ở nhà

  Tiểu sử tóm tắt

  Cả bài

  Không dạy

  Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt

  Cả bài

  Không dạy

  Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

  Cả bài

  Không dạy

  Tóm tắt văn bản nghị luận

  Cả bài

  Không dạy

  Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận

  Cả bài

  Không dạy

  Ôn tập phần Làm văn

  Cả bài

  Không dạy

   

  3. Lớp 12

  TT

  Chủ đề

  Bài

  Nội dung điều chỉnh

  Hướng dẫn thực hiện

  1

  Văn học

  Rừng xà nu

  Câu hỏi 4 và các câu hỏi phần Luyện tập

  Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

  Cả bài

  Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung đọc phần mở đầu (Làng ở trong tầm đại bác của đồn giặc... những đồi xà nu nối tiếp tới chân trời) và phần cuối (Anh cán bộ trong rừng lúc bấy giờ là anh Quyết... những rừng xà nu nối tiếp chạy đến chân trời); trả lời các câu hỏi 1,2,3; đọc phần Ghi nhớ.

  Bắt sấu rừng U Minh Hạ

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  Những đứa con trong gia đình

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  Mùa lá rụng trong vườn (trích)

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  Một người Hà Nội

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  Thuốc

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  Ông già và biển cả (trích)

  Câu hỏi 3 và các câu hỏi phần Luyện tập

  Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

  Cả bài

  Tự học có hướng dẫn (1 tiết): đọc, tóm tắt văn bản; trả lời các câu hỏi 1, 2, 4.

  Hồn Trương Ba, da hàng thịt (trích)

  Câu hỏi 2, 4, 5 và phần Luyện tập

  Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

  Cả bài

  Tự học có hướng dẫn (1 tiết): đọc, tóm tắt văn bản; tập trung vào đoạn đối thoại giữa hồn Trương Ba - Đế Thích; trả lời các câu hỏi 1, 3.

  Nhìn về vốn văn hóa dân tộc

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  Ôn tập phần Văn học

  Cả bài

  Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung trả lời các câu hỏi 1, 3, 4 trong phần II; bỏ phần I và các câu hỏi 2, 5, 6, 7 của phần II.

  2

  Tiếng Việt

  Nhân vật giao tiếp

  Cả bài

  Không dạy

  Thực hành về hàm ý

  Thực hành về hàm ý (tiếp theo)

  Cả 02 bài

  Không dạy

  Phong cách ngôn ngữ hành chính

  I. Văn bản hành chính và ngôn ngữ hành chính; phần Luyện tập

  Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

  Cả bài

  Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung dạy phần II.

  Tổng kết phần Tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

  I. Nội dung cơ bản cần nắm vững

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  Tổng kết phần Tiếng Việt: lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ

  Các bài tập 1, 5

  Khuyến khích học sinh tự làm

  Tổng kết phần Tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

  Tổng kết phần Tiếng Việt: lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ

  Cả 02 bài

  Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung vào phần II (bài Tổng kết phần Tiếng Việt: hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ), làm các bài tập 2, 3, 4 (bài Tổng kết phần Tiếng Việt: lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ).

  3

  Làm văn

  Rèn luyện kĩ năng mở bài, kết bài trong bài văn nghị luận

  Cả bài

  Không dạy

  Diễn đạt trong văn nghị luận

  I. Cách sử dụng từ ngữ trong văn nghị luận

  Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

  Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo)

  III. Xác định giọng điệu phù hợp trong văn nghị luận

  Khuyến khích học sinh tự đọc, tự làm

  Diễn đạt trong văn nghị luận Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo)

  Cả 02 bài

  Tích hợp thành một bài. Tự học có hướng dẫn (1 tiết): tập trung dạy phần II (bài Diễn đạt trong văn nghị luận); phần Luyện tập (bài Diễn đạt trong văn nghị luận - tiếp theo).

  Phát biểu tự do

  Cả bài

  Không dạy

  Văn bản tổng kết

  Cả bài

  Không dạy

   

   

  ________________________

   

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  ____________

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

   

   

  HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2019-2020

  MÔN SINH HỌC

  (Kèm theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

   

  Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Căn cứ vào hướng dẫn, các cơ sở giáo dục trung học chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế.

  1. Lớp 6

  TT

  Chương

  Bài

  Nội dung điều chỉnh

  Hướng dẫn thực hiện

  1

  Chương VII. Quả và hạt

  Bài 34. Phát tán của quả và hạt

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  2

  Bài 35. Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  3

  Bài 36. Tổng kết về cây có hoa

  Mục II. Cây với môi trường

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  4

  Chương VIII. Các nhóm Thực vật

  Bài 38. Rêu - Cây rêu

  Mục 3. Túi bào tử và sự phát triển của rêu

  Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu hình thức sinh sản của rêu

  5

  Bài 39. Quyết - Cây dương xỉ

  Mục 1.b) Túi bào tử và sự phát triển của dương xỉ

  Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu hình thức sinh sản của dương xỉ

  Mục 2. Một vài loại dương xỉ thường gặp

  Không dạy

  Mục 3. Quyết cổ đại và sự hình thành than đá

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  6

  Bài 40. Hạt trần - Cây thông

  Mục 2. Cơ quan sinh sản (nón)

  Không dạy chi tiết, không so sánh cấu tạo của hoa và nón; chỉ giới thiệu cơ quan sinh sản

  7

  Bài 41. Hạt kín - Đặc điểm của thực vật hạt kín

  Phần lệnh ▼ “Lấy một quả để kiểm tra lại điều trên”

  Không thực hiện

  8

  Bài 42. Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm

  Mục 2. Đặc điểm phân biệt giữa lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm

  Khuyến khích học sinh tự thực hiện

   

  Bài 46. Thực vật góp phần điều hòa khí hậu

  Mục 1. Nhờ đâu hàm lượng khí cacbônic và ôxi trong không khí được ổn định?

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  9

  Chương IX. Vai trò của thực vật

  Bài 47. Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

  Mục 1. Phần lệnh ▼

  Không thực hiện

  Bài 48. Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người

  Mục I.1. Phần lệnh ▼

  Không thực hiện

  Bài 46, Bài 47, Bài 48

  Cả 3 bài

  Tích hợp thành chủ đề “Vai trò của thực vật”

  10

  Chương X. Vi khuẩn - Nấm - Địa y

  Bài 50. Vi khuẩn

  Mục 2. Cách dinh dưỡng

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  Mục 3. Phân bố và số lượng

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  11

  Bài 51. Nấm

  Mục I.1. Phần lệnh ▼

  Không thực hiện

  Mục II. Phần lệnh ▼

  Không thực hiện

  Phần B. Mục I. Đặc điểm sinh học

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  12

  Bài 52. Địa y

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  13

  Bài 53. Tham quan thiên nhiên (3 tiết)

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự thực hiện

   

  2. Lớp 7

  TT

  Chương

  Bài

  Nội dung điều chỉnh

  Hướng dẫn thực hiện

  1

  Chương 6. Ngành động vật có xương sống

  Bài 39. Cấu tạo trong của thằn lằn

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  2

  Bài 42. Thực hành: Quan sát bộ xương, mẫu mổ chim bồ câu

  Cả bài

  Không thực hiện

  3

  Bài 43. Cấu tạo trong của chim bồ câu

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  4

  Bài 45. Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của chim

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự thực hiện

  5

  Bài 47. Cấu tạo trong của thỏ

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  6

  Bài 48. Đa dạng của lớp Thú: Bộ Thú huyệt, bộ Thú túi

  Cả bài

   

  7

  Bài 49. Đa dạng của lớp Thú (tiếp theo): Bộ Dơi và bộ Cá voi

  Cả bài

  Tích hợp cùng Bài 51 thành chủ đề “Đa dạng của lớp Thú”

  8

  Bài 50. Đa dạng của lớp Thú (tiếp theo): Bộ Ăn sâu bọ, bộ Gặm nhấm, bộ Ăn thịt

  Cả bài

  9

  Bài 51. Đa dạng của lớp Thú (tiếp theo): Các bộ Móng guốc và bộ Linh trưởng

  Nội dung: Thú móng guốc gồm ba bộ (Mục I. Các bộ Móng guốc)

  Không thực hiện

  Mục I. Phần lệnh ▼

  Mục II. Phần lệnh ▼

  10

  Bài 52. Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của Thú

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự thực hiện

  11

  Chương 7. Sự tiến hóa của động vật

  Bài 54. Tiến hóa về tổ chức cơ thể

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  12

  Chương 8. Động vật và đời sống con người

  Bài 57. Đa dạng sinh học

  Cả bài

  - Không phân tích sự thích nghi của động vật với môi trường sống, chỉ giới thiệu sự đa dạng của động vật

   

   

   

  - Tích hợp vào Bài 58

  13

  Bài 58. Đa dạng sinh học (tiếp theo)

  Cả bài

  Tích hợp cùng Bài 57 thành chủ đề “Đa dạng sinh học”

  14

  Bài 60. Động vật quý hiếm

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  15

  Bài 61, 62. Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự thực hiện

  16

  Bài 64, 65, 66. Tham quan thiên nhiên

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự thực hiện

   

  3. Lớp 8

  TT

  Chương

  Bài

  Nội dung điều chỉnh

  Hướng dẫn thực hiện

  1

  Chương VII. Bài tiết

  Bài 39. Bài tiết nước tiểu

  Hình 39-1. Sơ đồ quá trình tạo thành nước tiểu ở một đơn vị chức năng của thận

  Không dạy chi tiết sơ đồ hình 39.1, chỉ dạy phân biệt 3 quá trình lọc máu, hấp thu lại và bài tiết tiếp (Mục I)

  Mục I. Phần lệnh ▼

  Không thực hiện

  Mục II. Phần lệnh ▼

  2

  Bài 40. Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu

  Mục I - Một số tác nhân chủ yếu gây hại cho hệ bài tiết nước tiểu

  Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu các tác nhân

  3

  Chương VIII. Da

  Bài 41. Cấu tạo và chức năng của da

  Mục I - Cấu tạo của da

  Không dạy chi tiết cấu tạo từng phần của da

  4

  Bài 42. Vệ sinh da

  Mục II - Rèn luyện da

  Khuyến khích học sinh tự thực hiện

  5

  Chương IX. Thần kinh và giác quan

  Bài 43. Giới thiệu chung hệ thần kinh

  Mục I - Nơron - đơn vị cấu tạo của hệ thần kinh

  Không dạy

  Mục II-1. Cấu tạo

  Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu cấu tạo

  6

  Bài 44. Thực hành: Tìm hiểu chức năng (liên quan đến cấu tạo) của tủy sống

  Cả bài

  Không thực hiện

  7

  Bài 46. Trụ não, tiểu não, não trung gian

  Cả bài

  Không dạy phần cấu tạo não bộ, chỉ dạy về vị trí và chức năng

  8

  Bài 48. Hệ thần kinh sinh dưỡng

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  9

  Bài 49. Cơ quan phân tích thị giác

  Mục II-2. Cấu tạo của màng lưới

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  Mục II-3. Sự tạo ảnh ở màng lưới

  10

  Bài 53. Hoạt động thần kinh cấp cao ở người

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  11

  Chương X.

  Nội tiết

  Bài 55. Giới thiệu chung hệ nội tiết

  Cả 5 bài

  - Không dạy đặc điểm cấu tạo các tuyến

  - Tích hợp thành chủ đề “Nội tiết”

  Bài 56. Tuyến yên, tuyến giáp

  Bài 57. Tuyến tụy và tuyến trên thận

  Bài 58. Tuyến sinh dục

  Bài 59. Sự điều hòa phối hợp hoạt động của các tuyến nội tiết

  12

  Chương XI.

  Sinh sản

  Bài 60. Cơ quan sinh dục nam

  Mục I - Tinh hoàn và tinh trùng

  Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu

  13

  Bài 61. Cơ quan sinh dục nữ

  Mục II - Buồng trứng và trứng

  Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu

  14

  Bài 64. Các bệnh lây qua đường sinh dục (Bệnh tình dục)

  Mục II - Bệnh giang mai

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  15

  Bài 65. Đại dịch AIDS - Thảm họa của loài người

  Mục II - Đại dịch AIDS - Thảm họa của loài người

  Khuyến khích học sinh tự đọc

   

  4. Lớp 9

  TT

  Chương

  Bài

  Nội dung điều chỉnh

  Hướng dẫn thực hiện

  1

  Chương VI. Ứng dụng di truyền học

  Bài 38. Thực hành: Tập dượt thao tác giao phấn

  Cả bài

  Không thực hiện

  2

  Bài 39. Thực hành: Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự thực hiện

  3

  SINH VẬT VÀ

  MÔI TRƯỜNG

  Chương I. Sinh vật và môi trường

  Bài 45-46. Thực hành: Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật

  Cả 2 bài

  Khuyến khích học sinh tự thực hiện

  4

  Chương II. Hệ

  sinh thái

  Bài 47. Quần thể sinh vật

  Mục II - Những đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật

  Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu các đặc trưng

  5

  Bài 48. Quần thể người

  Mục II. Đặc trưng về thành phần nhóm tuổi của mỗi quần thể người

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  6

  Bài 51-52. Thực hành: Hệ sinh thái

  Cả 2 bài

  Khuyến khích học sinh tự thực hiện

  7

  Chương III. Con người, dân số và môi trường

  Bài 55. Ô nhiễm môi trường (tiếp theo)

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  8

  Bài 56-57. Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương

  Cả 2 bài

  Khuyến khích học sinh tự thực hiện

  9

  Chương IV. Bảo vệ môi trường

  Bài 58. Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên

  Cả 4 bài

  - Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu khái quát

  - Tích hợp thành chủ đề “Bảo vệ môi trường”

  10

  Bài 59. Khôi phục môi trường và gìn giữ thiên nhiên hoang dã

  11

  Bài 60. Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái

  12

  Bài 61. Luật bảo vệ môi trường

  13

  Bài 62. Thực hành: Vận dụng Luật Bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự thực hiện

  14

  Bài 66. Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo)

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự thực hiện

   

   

  ____________________

   

   

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  ____________

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ________________________

   

   

  HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HỌC KÌ II, NĂM HỌC 2019-2020

  MÔN SINH HỌC

  (Kèm theo Công văn số 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

   

  Hướng dẫn này dựa trên sách giáo khoa của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam. Căn cứ vào hướng dẫn, các cơ sở giáo dục trung học chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn và giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học chi tiết bảo đảm cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế.

  1. Lớp 10

  TT

  Chương

  Bài

  Nội dung điều chỉnh

  Hướng dẫn thực hiện

  1

  Chương III. Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào

  Bài 16. Hô hấp tế bào

  Mục I - Khái niệm hô hấp tế bào

  Chỉ dạy công thức hô hấp

  Hình 16.1

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  Mục II.1. Đường phân

  Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu nguyên liệu (6C) và sản phẩm (3C)

  Mục II.2. Chu trình Crep

  Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu nguyên liệu (3C) và sản phẩm (ATP, NADH, FADH2 CO2)

  Mục II.3. Chuỗi truyền êlectron hô hấp

  Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu nguyên liệu (3C) và sản phẩm (ATP, NADH, FADH2 CO2)

  2

   

  Chương IV. Phân bào

  Bài 18. Chu kỳ tế bào và quá trình nguyên phân

  Cả bài

  Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu các kỳ của quá trình nguyên phân và giảm phân; kết quả và ý nghĩa của mỗi quá trình

  Bài 19. Giảm phân

  Cả bài

  Bài 18, Bài 19

  Cả 2 bài

  Tích hợp thành chủ đề “Phân bào”

  3

  Bài 20. Thực hành: Quan sát các kỳ nguyên phân trên tiêu bản rễ hành

  Cả bài

  Không thực hiện

  4

  5

  6

  Phần III. Sinh học vi sinh vật

  Chương I. Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

  Bài 22. Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

  Mục III. Hô hấp và lên men

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  Bài 23. Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  Bài 24. Thực hành: lên men Êtilic, Lactic

  Mục I - Lên men Êtilic

  Khuyến khích học sinh tự thực hiện

  7

  8

  Chương II. Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật

  Bài 25. Sinh trưởng của vi sinh vật

  Mục II - Sự sinh trưởng của quần thể vi khuẩn

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  Bài 28. Thực hành quan sát một số vi sinh vật

  Cả bài

  Không thực hiện

  9

  Chương III. Virut và bệnh truyền nhiễm

  Bài 29. Cấu trúc các loại virut

  Cả bài

  Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu cấu tạo và hình thái của virut

  10

  Bài 30. Sự nhân lên các loại virut trong tế bào chủ

  Mục I - Chu trình nhân lên của virut

  Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu các giai đoạn của chu trình

  Mục II - HIV - AIDS

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  11

  Bài 31. Virut gây bệnh.

  Ứng dụng của virut trong thực tiễn

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  12

  Bài 29, Bài 30 và Bài 32

  Cả 3 bài

  Tích hợp thành chủ đề “Virut và bệnh truyền nhiễm”

   

  2. Lớp 11

  TT

  Chương

  Bài

  Nội dung điều chỉnh

  Hướng dẫn thực hiện

  1

  Chương II. Cảm ứng

  B. Cảm ứng ở động vật

  Bài 26. Cảm ứng ở động vật

  Mục III - Cảm ứng ở động vật có tổ chức thần kinh

  Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu

  Bài 27. Cảm ứng ở động vật (tiếp theo)

  Cả bài

  Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu

  Bài 26, Bài 27

  Cả 2 bài

  Tích hợp thành chủ đề “Cảm ứng ở động vật”

  2

  Bài 28. Điện thế nghỉ

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  3

  Bài 29. Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  4

  Bài 30. Truyền tin qua xináp

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  5

  Bài 31. Tập tính của động vật

  Mục III - Cơ sở thần kinh của tập tính

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  Bài 32. Tập tính của động vật (tiếp theo)

  Mục IV - Một số hình thức học tập ở động vật.

  Không dạy chi tiết chỉ giới thiệu các hình thức học tập ở động vật

  Mục V - Một số dạng tập tính phổ biến ở động vật

  Không dạy chi tiết chỉ giới thiệu một số dạng tập tính phổ biến ở động vật

  Mục VI - Ứng dụng những hiểu biết về tập tính vào đời sống và sản xuất

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  Bài 31, Bài 32

  Cả 2 bài

  Tích hợp thành chủ đề “Tập tính của động vật”

  6

  Bài 33. Thực hành xem phim về tập tính của động vật

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự thực hiện

  7

  Chương III. Sinh trưởng và phát triển

  A. Sinh trưởng và phát triển ở thực vật

  Bài 34. Sinh trưởng ở thực vật

  Mục II - Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  8

  Bài 35. Hoocmôn thực vật

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  9

  Bài 36. Phát triển ở thực vật có hoa

  Mục II - Những nhân tố chi phối sự ra hoa

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  10

  B. Sinh trưởng và phát triển ở động vật

  Bài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

  Cả 2 bài

  - Không dạy chi tiết, chỉ liệt kê các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

  - Tích hợp 2 bài thành chủ đề “Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật”

  Bài 39. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo)

  11

   

  Bài 40. Thực hành: Xem phim về sinh trưởng và phát triển ở động vật

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự thực hiện

  12

  Chương IV. Sinh sản A. Sinh sản ở thực vật

  Bài 41. Sinh sản vô tính ở thực vật

  Mục II - Sinh sản vô tính ở thực vật

  Không dạy chi tiết, chỉ liệt kê các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật và vai trò của sinh sản vô tính đối với đời sống thực vật và con người.

  13

  Bài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vật

  Mục II - 1. Cấu tạo của hoa

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  Mục II - 3. Quá trình thụ phấn và thụ tinh

  Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu

  Mục II - 4. Quá trình hình thành hạt, quả

  Bài 41, Bài 42

  Cả 2 bài

  Tích hợp các nội dung còn lại thành chủ đề “Sinh sản ở thực vật”

  14

  Bài 43. Thực hành: Nhân giống vô tính ở thực vật bằng giâm, chiết, ghép

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự thực hiện

  15

  B - Sinh sản ở

  động vật

  Bài 44. Sinh sản vô tính ở động vật

  Mục I - Sinh sản vô tính là gì?

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  Mục II - Các hình thức sinh sản vô tính ở động vật

  Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu các hình thức sinh sản vô tính ở động vật

  Mục III - Ứng dụng

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  Bài 45. Sinh sản hữu tính ở động vật

  Mục I - Sinh sản hữu tính là gì?

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  Mục III - Các hình thức thụ tinh

  Không dạy chi tiết, chỉ liệt kê các hình thức.

  Mục IV - Đẻ trứng và đẻ con

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  16

  Bài 44, Bài 45

  Cả 2 bài

  Tích hợp thành chủ đề “Sinh sản ở động vật”

  Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản

  Cả bài

  Khuyến khích học sinh tự đọc

   

  3. Lớp 12

  TT

  Chương

  Bài

  Nội dung điều chỉnh

  Hướng dẫn thực hiện

  1

  Chương I. Bằng chứng và cơ chế tiến hóa

  Bài 24. Các bằng chứng tiến hóa

  Mục I. Bằng chứng giải phẫu so sánh

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  2

  Bài 25. Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn

  Mục II. Khái niệm chọn lọc nhân tạo

  Khuyến khích học sinh tự đọc

  3

  Bài 28. Loài